Bilgisayar mühendisleri: Koronavirüs salgınına karşı uzaktan çalışmaya geçilsin
Spread the love

Koronavirüs nedeniyle okullar, üniversiteler tatil edildi, işçiler 2 haftalık ücretli izin talebinde bulunuyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), işverenlere çağrıda bulunarak çalışanların Koronavirüs salgınından korunması için acilen uzaktan çalışma yöntemine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Koronavirüs salgısına karşı önlemler, talepler devam ediyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası, Koronavirüs salgını ile ilgili bugün (15 Mart) basın açıklaması yayımlayarak virüsün yayılmasına ve bulaş riskine karşı işyerlerinde uzaktan çalışma yöntemine geçilmesi için işverenlere çağrıda bulundu. Kalabalık işyerlerinde salgının kolay yayılabileceğini ve çalışanların sağlığının tehlikeye atıldığını belirten bilgisayar mühendisleri uzaktan çalışma uygulamasına acilen geçilmesi gerektiğini vurguladı.

BMO, çalışma yaşamında çalışanlardan mesai saatleri dışında pervasızca iş talep etmekte beis görmeyen patronların, salgının hızla yayıldığı bu dönemde mesailerin uzaktan tamamlanması için de adım atması gerektiğini belirtti.

BMO açıklamasında ‘Salgının yıkıcı etkisiyle karşı karşıya kalmadan işyerlerini bir an önce mümkün olan her durumda uzaktan çalışma uygulamasına geçmeye, özellikle teknokentlerde karşılaşılan kart okutma/biyometrik tanıma yöntemleriyle yapılan devam izleme uygulamalarının salgın tehlikesine geçene kadar askıya almaya ve bu uygulamanın işin doğası gereği mümkün olmadığı durumlarda personelin ulaşımı ve işyeri sağlığı için gereken tüm önlemleri almaya davet ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

‘Çalışmaktan kaçına hakkını kullanalım’

BMO açıklamasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen “Çalışmaktan kaçınma hakkının” kullanılabileceğini belirtti:

“İşçi sağlığı ve güvenliği yasalarımızca da güvence altına alınmış, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile iş ortamında ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanın gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebileceği, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabileceği, çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ve diğer hakları saklı olduğu hüküm altına alınmıştır.”

Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesi’nde çalışmaktan kaçınma hakkı şu şekilde tanımlanıyor:

“Çalışmaktan kaçınma hakkı

MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz”

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın açıklamasının tamamı için tıklayınız.

politekink.org.tr


Spread the love