2 Aralık 2008 – Sabah

Bakalım ne kadar haber olabilecek? 
“AB demokrasisi” savunduğunu ilan eden TÜSİAD, büyük şirketler, büyük bankalar ve büyük medyalar ne yapacak?

Sansür, otosansür, ilan ve reklam baskısı, hatır gönül ilişkisi, “burjuva sınıf dayanışması” nasıl tezahür edecek? “Burjuva” hakikaten “demokrat” olabilecek mi? “Basın özgürlüğü” hakikaten var mı, “örgütlenme özgürlüğü”nü mesele edecek mi?

Kendi grubumda olanı yazıp da bunu anmamak zaten olmaz!

“Bilişim sektörü” devlerinden IBM‘in, “sendikal örgüt temsilcisi” üç kişiyi, 17 yıllık çalışanı da işten çıkarmasının ardından, gündeme “Her Çarşamba Plaza Eylemleri” geldi.
Bazı işletme yönetimlerinin şu sıra “100 beyaz yakalıyı atın” diye isimsizleştirip bir atımlık yakalaştırdığı “hepsi okumuş çocuklar”ın ortak tavır alma çabası.