“AKM’yi yıkmak da, yıkıma terketmek de suçtur!”

Tayyip Erdoğan, tadilat gerekçesiyle 2008 yılında kapatılan ve sonrasında çürümeye terkedilen Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılıp yerine daha büyük bir opera binası yapılacağını açıkladı. Projenin detayları 6 Kasım’da açıklanacak.

Cumhuriyet dönemi kültür ve mimarlık varlıklarının en önemli yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni proje tanıtımı öncesi emek ve meslek örgütleri açıklama yayımladı.

AKM 1. Grup Tescilli Kültür Varlığı’dır

Açıklamada Atatürk Kültür Merkezi’nin ‘1. grup anıtsal yapı’ olarak tescillenen bir yapı olduğu, kentsel ve tarihi sit alanı olan Taksim Meydanı’nın bütünleyici ve tanımlayıcı yapısal bir öğesi olduğu belirtildi.”

”AKM’yi yıkmak da yıkıma terketmek de suçtur!”

Açıklamada ayrıca, Anayasa ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası olmak üzere koruma hukuku ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle varlığının güvence altına alınan Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkımının suç olduğu ifade edildi.

”Kamusal sorumluluklarını yerine getirmeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkımın sorumluları olacaklardır”

Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Yazarlar Sendikası, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı, Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği, Sinema Emekçileri Sendikası Özerk Sanat Konseyi, Sanatçılar Girişimi, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve İstanbul Kültür Forumu’nun ortak yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, kamusal sorumlulukları gereği AKM’nin aslına uygun restorasyon işlerini tamamlamak ve binanın bir an önce yeniden hizmete açılmasını sağlamakla yükümlü oldukları halde 8 yılı aşkın bir süredir AKM’yi yıkıma terk ettiklerini vurguladı. Emek ve meslek örgütleri açıklamada, AKM’nin polis karakolu olarak kullanılması gibi eylemlerle suç işlendiğini de belirtti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde :

Cumhuriyet döneminin en önemli kültür varlıklarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi, “1. grup anıtsal yapı” olarak tescilli bir yapı olduğu gibi, Türkiye’nin opera binası olarak tasarlanarak öz kaynaklarımızla gerçekleştirilmiş ilk ve tek yapısıdır ve kentsel ve tarihi sit alanı olan Taksim Meydanının bütünleyici ve tanımlayıcı yapısal bir öğesidir.

Taşıdığı kültürel, tarihi, yapısal ve mimari değerleri ile de başta Anayasa ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası olmak üzere koruma hukuku ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle varlığı güvence altına alınmıştır.

Bütün bunlara ilaveten 16 Aralık 2010 tarihinde AKM’nin korunması yargı güvencesine kavuşmuş, yargı kararı ve koruma hukuku gereği AKM’nin depreme karşı güvenli hale getirilerek aslına uygun olarak restore edilmesi konusunda hazırlanan proje, Koruma Kurulu tarafından onaylanarak Ocak 2010’da Beyoğlu Belediyesince ruhsata bağlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamusal sorumlulukları doğrultusunda AKM’nin aslına uygun restorasyon işlerini tamamlamak ve binanın bir an önce yeniden hizmete açılmasını sağlamakla yükümlü oldukları halde 8 yılı aşkın bir süredir AKM’yi yıkıma terk etmek, polis karakolu olarak kullanmak gibi eylemler ile anayasal sorumluluklarını yerine getirmekten imtina etmek suretiyle suç işlemişlerdir.

Bu konuda yıllardır bıkmadan usanmadan kamu idareleri nezdinde yaptığımız uyarılar ve suç duyuruları işleme konmayarak hukuk ve yargı kararları yok sayılmış, AKM bilerek ve isteyerek yıkıma terk edilmiştir.
Yine ve yeniden uyarıyoruz:

Yıllardır dünyanın gözü önünde tarihe, kültüre, sanata, topluma ve hukuka karşı taammüden suç işlenmektedir!

Derhal onaylı restorasyon projesi uygulamaya sokularak bu kültür ve tarih yıkımına son verilmeli, Atatürk Kültür Merkezi özgün yapısı, kullanımı ve çevresiyle toplumun hizmetine sunulmalıdır.

AKM’Yİ YIKMAK DA YIKIMA TERKETMEK DE SUÇTUR!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

politeknik.org.tr