Vodafone Türkiye yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor!
Spread the love

GSM şirketleri arasında yer alan Vodafone Türkiye 600 çalışanını işten çıkarma kararı aldığı ve ilk etapta 260 kişinin işten çıkarıldığı medyada yer aldı.Yaşanan ekonomik krizle beraber farklı sektörlerden farklı çalışan kesimlerin işten çıkarılma sayıları hızla artıyor. Mühendis, mimar ve plancıların da içinde yer aldığı teknik elemanlar arasında da işsizlik büyük ve korkutucu boyutlara ulaştı.

Çalışanlarının büyük bir kısmını elektronik ve haberleşme mühendislerinin oluşturduğu Vodafone Türkiye’den işten çıkarma bahanesi olarak “Güçlü yatırımlarla devam ettiğimiz 2009 yılı, Vodafone Türkiye için yeni bir döneme işaret ediyor. Türkiye GSM sektöründe iddialı ve kalıcı bir oyuncu olarak, kullanıcılarımıza en iyi, en kaliteli hizmeti sunmak için verimliliğe, kaynaklarımızı doğru kullanmaya ve uzmanlık alanlarımıza yoğunlaşmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir başarının, varlığımızı yüksek performanslı bir organizasyon yapısı ve en etkin insan kaynağıyla devam ettirmekten geçtiği bilinciyle, organizasyon yapımızda gerekli değişiklikleri hayata geçiriyor, her kademede verimliliği artırıcı adımlar atıyoruz. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere yalın ve hızlı hareket eden bir organizasyon yapısına geçiş için yürütülen reorganizasyon çalışmalarımız çerçevesinde bazı pozisyonlarımızı kapatıyoruz. Yollarımızı ayırdığımız çalışanlarımıza tüm yasal haklarının yanı sıra, kendi alanlarında değerli arkadaşlarımızın niteliklerine uygun işi kısa zamanda bulabilmeleri için şirket olarak kendilerine profesyonel kariyer destek hizmeti (outplacement) sunuyoruz.

Gerek kendi nitelikleri gerekse bu destekle en uygun işi en kısa zamanda bulabileceklerine yürekten inanıyor, şimdiye kadar yaptıkları katkılar için kendilerine teşekkür ediyoruz.” açıklaması yapıldı.

Kaynak: Milliyet – Hürriyet              


Spread the love