25 Nisan 2012 – “Veblen, Kapitalizm ve Akılcı Bir İktisadi Düzen İçin Olanaklar” Söyleşisi – Adana

EMO öncülüğünde, Uluslararası Thorstein Veblen Derneği ve Sabancı Üniversitesi ortaklığında 6-7 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan `Veblen, Kapitalizm ve İktisadi Bir Düzen İçin Olanaklar Sempozyumu”na hazırlık niteliğinde 25 Nisan 2012 tarihinde ZMO Adana Şubesinde Prof. Dr. Ahmet ÖNCÜ`nün konuşmacı olacağı bir söyleşi gerçekleştirilecek. 

“Uluslararası Veblen, Kapitalizm ve Akılcı Bir İktisadi Düzen İçin Olanaklar Sempozyumu”  6-7 Temmuz 2012 tarihlerinde, İstanbul‘da gerçekleştirilecek. TMMOB tarafından desteklenen Sempozyum, EMO öncülüğünde Uluslararası Thorstein Veblen Derneği ve Sabancı Üniversitesi ortaklığı ile düzenleniyor.

“Sempozyumun temel amacı; araştırmacıları akademisyenleri lisansüstü öğrencilerini eylemcileri ve ‘mühendisleri‘ bir araya getirerek, Veblen‘in finansallaşmış kapitalizm finansal krizler ve kapitalizmin tahipkar doğası üzerine ileri sürdükleri ile onun akılcı bir iktisadi düzenin kurulmasında ‘mühendislere‘ biçtiği rol ve bu bağlamda ister devrimci bir altüst oluşla, isterse de reformist düzenlemelerle olsun, politik yoldan dünyayı değiştirmenin zorluğuna dair duyduğu ciddi kuramsal şüpheleri hakkında tartışmalarını sağlayacak bilimsel bir zemin sunmaktır.”

Bu doğrultuda 25 Nisan 2012 Çarşamba günü saat 18.00 de Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Konferans Salonunda Orhan ÖRÜCÜ moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ahmet ÖNCÜ‘nün konuşmacı olarak katılacağı bir söyleşi/forum düzenlenecek.


emo.org.tr