Veblen, Kapitalizm ve Akılcı bir İktisadi Düzen için Olanaklar Sempozyumu Çalışmaları Başladı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Uluslararası Thorstein Veblen Derneği ve Sabancı Üniversitesi’nin birlikte düzenleyeceği “Veblen, Kapitalizm ve Akılcı bir İktisadi Düzen için Olanaklar Sempozyumu” 6-7 Temmuz 2012 tarihlerinde YTÜ Oditoryumunda gerçekleşecek.  

Bir süre önce EMO’nun önücülüğünde Veblen’in ‘Mühendisler ve Fiyat Sistemi’ adlı kitabı Türkçe’ye çevrilmişti. Bu kitabın yayına hazırlanması esnasında Veblen ile ilgili uluslararası bir sempozyum yapma fikri açığa çıkmış ve bu fikri olgunlaştırmak üzere çalışmalara başlanmıştı.

Düzenleyiciler sempozyumun amacını şu şekilde açıklıyor: “Sempozyumun temel amacı, araştırmacıları, akademisyenleri, lisansüstü öğrencilerini, eylemcileri ve “mühendisleri” bir araya getirerek, Veblen’in finansallaşmış kapitalizm, finansal krizler ve kapitalizmin tahripkâr doğası üzerine ileri sürdükleri ile onun akılcı bir iktisadi düzenin kurulmasında “mühendislere” biçtiği rol ve bu bağlamda ister devrimci bir altüst oluşla, isterse de reformist düzenlemelerle olsun, politik yoldan dünyayı değiştirmenin zorluğuna dair duyduğu ciddi kuramsal şüpheleri hakkında tartışmalarını sağlayacak bilimsel bir zemin sunmaktır.”

Sempozyumla ilgili tüm bilgilere ve gelişmelere sempozyum için oluşturulan http://www.veblenconference.org/ adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

politeknik.org.tr