Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Raporu – Makina Mühendisler Odası

SUNUŞ

Demiryolları Cumhuriyetin ilk yıllarından İkinci Dünya Savaşının başlangıcına kadar Türkiye’nin kalkınma hamlelerinde temel bir öneme sahip olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı aralığını saymazsak, 1950’lerden sonra Cumhuriyetin ilk yıllarının aksine karayolları geliştirilmiş, demir yolları ikinci plana atılmıştır. Karayolu taşımacılığına verilen aşırı önem, diğer taşıma türlerinin ihmal edilmesine yol açmış; yüksek maliyet, verimsiz yol kullanımı ile yatırım maliyetlerindeki artış, arazi kayıpları, gürültü ve çevre kirliliği oluşmuş; ekonomik olmayan irrasyonel yatırım kararlarıyla ülkemizde dengesiz ve çarpık bir ulaşım sistemi geliştirilmiştir.

Ulaşım ve demiryolu politikalarına geçmişten bu yana gereken önemi vererek eğilen ve bu konularda yakın dönemde sempozyumlar da düzenleyen Odamız, bu çalışma ile demiryolu politikalarına dair saptama ve önerilerini bir rapor boyutuna ulaştırmıştır.

Bu çalışmada, ülkemiz demiryollarının 153 yıllık tarihine özlü bir şekilde değinilmekte, demiryolu politikası ulaşım politikasının bütünselliği içinde ele alınarak temel sorunlar saptanmakta ve kapsamlı çözüm önerileri sunulmaktadır.

Bu raporda sunulan saptama ve önerilerin, TMMOB ve KESK’in içindeki ilgili oda ve sendikal çevreler ile bilim insanları ve uzmanların dile getirdiği görüşleri kollektif doğrular haline dönüştürme yolunda bir çaba olarak değerlendirilmesi bizi yalnızca sevindirecektir.

Raporu hazırlayan Ali Ekber ÇAKAR ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Raporu okumak ve indirmek için TIKLAYIN