Ücretli ve İşsiz Mühendisler’den “Krize karşı haklarımız” etkinliği

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Ücretli ve İşsiz Mühendisler Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Krize Karşı Haklarımız” söyleşisi 6 Mart 2009 Cuma günü İMO Rüştü Özal Salonu’nda yapıldı.

Mühendislerin mesleki olarak yaşadıkları dönüşüm, çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve kriz döneminde yoğunlaşan hak gasplarının konuşulduğu toplantıda bu sorunlara karşı geliştirilebilecek çözüm olanakları da tartışıldı.

50 kişinin buluştuğu söyleşide, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Alpay Dikmen, Avukat Duygu Hatıpoğlu ve İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Taylan Ulaş Evcimen birer konuşma yaptı.

Taylan Ulaş Evcimen’in yaptığı çerçeve sunumun ardından konuşan Ahmet Alpay Dikmen, bugüne değin yaşanan ve yaşanacak krize ilişkin değerlendirmeler yaparak mühendislik mesleğinin sınıfsal olarak yaşadığı değişim ile beraberinde getirdiği itibar ve içerik kaybının büyüklüğünden bahsederek, bu süreçte düşük ücretler ve güvencesiz çalıştırmanın derinleştiğini, mühendislerin giderek işçileştiğini vurguladı.

Devamında konuşan Avukat Duygu Hatıpoğlu ise iş hukuku ve mühendislerin hakları üzerine bir bilgilendirme konuşması yaparak, işyerlerinde karşılaşılan hukuki problemler, çözümleri, dava süreçleri ve yapılabilecekler hakkında katılımcıların sorularını yanıtladı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve sorularıyla zenginleştirdiği söyleşide, İnşaat Mühendisi Ferhat Yaşar Arıkan da, Ücretli ve İşsiz Mühendisler Çalışma Grubu’nun kurulma dinamikleri, amaçları ve önemi hakkında bir konuşma yaptı.

Ücretli ve İşsiz Mühendisler Çalışma Grubu’nun gerek çalışma alanlarında, gerekse iş ve işyeri problemleri ile ilgili durumlarda, işten çıkarılmalarda hukuki ve mesleki danışmanlık hizmeti, sosyal dayanışma girişimleri, iş yerlerinde Oda denetimi aracılığıyla hak mağduriyetlerinin giderilmesi vb. gibi çalışmalar yapacağını hatırlatan Arıkan, yaşanan süreçte krizin bedelini ödememek, işsizliğe ve yoksulluk ücretlerine karşı durabilmek adına tüm meslektaşların ortak ve örgütlü bir mücadele etrafında bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Çalışma Grubu olarak faaliyetlerinin ve etkinliklerinin düzenli olarak süreceğini belirten Arıkan’ın ardından grup adına hazırlanan bildirinin okunmasıyla panel sona erdi.