Ücretli Mühendislerin 2.Kurultayı TMMOB’deki Egemen Anlayışın Gölgesinde Geçti

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı 25 Şubat Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. 
Kurultay ücretli-işsiz mühendis mimar şehir plancılarının güvencesizleştirilmelerine karşı verilecek mücadelenin dinamiğini TMMOB’ye taşıma amacından oldukça uzaktı.  Yerel kurultaylardan başlayarak, merkezi dayatmalara ve anti-demokratik uygulamalara sahne olan kurultayda son aşama merkezi kurultayda yaşandı. 
Kurultay’a divan başkanının seçilmesi ile başlandı. Divan başkanlığı için verilen tek önerge ile Makina Mühendisleri Odası’ndan Bedri Tekin divan başkanlığına seçildi. Divanın oluşumunun ardından yerel kurultaylardan gelen önergelerin düzenlenmesi için kolaylaştırıcı komisyon ve kurultay sonuç bildirgesi için sonuç bildirgesi komisyonu kuruldu.
Kurultay’da görüşülen ilk önerge 2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurultayı’nda çıkan karar sonucu gerçekleştirilmekte olan TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı’nın, TMMOB 2.Ücretli Mühendis, Mimar Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı olarak kayıtlara geçmesi yönünde verilen önerge idi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Bu kararın ardından kolaylaştırıcı komisyonun önergeler üzerinde birleştirici bir çalışma yapması için kurultaya ara verildi. Kolaylaştırıcı komisyon, kurultay öncesinde yerellerde yapılan delege toplantıları sonucu oluşan birleştirilmiş önergeleri değerlendirerek önergelere son halini verdi. 
Yerel kurultaylardan gelen 157 önerge içinde yer alan ve 41. dönem TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda karar altına alınan 40 önergenin görüşülmemesi, geri kalan önergelerin bir kısmının birleştirilerek 35 önergeye indirgenmesi ve birleştirilmeyen 21 önergenin görüşülmesi şeklinde toparlanan kolaylaştırıcı komisyonun çalışması oy çokluğu ile kabul edildi.
Bir çok önerge hiç görüşülmeden reddedildi
‘Aleyhte konuşma yok ise lehte konuşma olmaması’ yönünde verilen önergenin oy çokluğu ile karara dönüşmesi sonucu; TMMOB’de ücretli mühendislerin örgütlenmesi ve çalışma yaşamındaki güvencesizliğe karşı mücadele edilmesi yönünde çalışmalar sunan önergelerin bir çoğu hiç bir görüşme yapılmadan ard arda reddedildi. 
Ücretli mühendislerin mücadelesinin yaratacağı dinamiği TMMOB’ye taşıyacak anlayıştan yoksun olarak öne sürülen ve kurultayın hızlıca son bulması için konuşmalara sınır getiren bu karar; bazı kurultay delegelerinin önergelere değişiklik önergesi vermeleriyle aşılmaya çalışıldı. Değişiklik önergesi vererek önergeyi geliştiren delegeler, önergelerin kurultaya sunulan biçimiyle ilgili ‘aleyhte’ konuşma fırsatı yaratarak önergelerin bir kısmını tartışmaya açabildiler.   
İKK’lar bünyesinde hukuk birimlerinin kurulması, ücretli-işsiz mühendis, mimar, şehir plancıları bürosu kurulması, TMMOB İşyeri ve bölge temsilciliklerinin kurulması ve harekete geçirilmesi, SGK primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmesi için çalışmalar yapılması, örgütlenme birimlerinin oluşturulması gibi öneriler sunan bir çok karar önergesi hiç bir görüş ifade edilmeden reddedilen önergeler arasında yer aldı.

İMO önünde direnişini sürdüren Cansel Malatyalı’nın bildirisi kürsüden okutulmadı
İMO üyesi bir delege, konuşmasında İMO’dan işten çıkarılan Cansel Malatyalı’nın bildirisini okumak isteyince salondan engellemelerle karşılaştı. Engelemeler kürsü mikrofonunun sesinin kapatılması ile had safhaya ulaştı.
Yetkin mühendislik önergesi ile gerilim tırmandı
Yetkin mühendisliğe karşı verilen önerge ile ilgili bir öğrenci üyenin konuşma isteğinin engellenmesi gerilimi tırmandırdı. Kurultay salonundan öğrenci üyelerin konuşamayacağı yönünde gelen sözlere kulak veren divan başkanı, öğrenci üyeye söz hakkı tanımadı. Bunun üstüne İvme Genç ‘Yetkin Mühendis Olmayacağız’ yazılı pankart açtı. 
Yetkin mühendisliğe karşı verilen önerge de reddedildi.

Engellemelerle tırmanan gerilim ve görüşülmeyen önergeler
Konuşmaların engellenmesi, hiçbir görüşme yapılmadan önergelerin reddedilmesi sonucu kurultayda artan huzursuzluk, divanın ek önergelerin görüşülmesine izin vermeden, kurultaya hız vermesiyle hiç dinmedi. Gerilim eşliğinde önergeleri reddetme amacıyla hızlanan kurultayda peşi sıra reddedilen önergeler arasında ‘TMMOB’nin yapacağı tüm etkinliklerde (sempozyum, kongre, kurultay gibi…) üyelerinin katılımını arttırmak için çocuk bakım odası hazırlar’ önergesi de yer aldı.
Genelgeçer bir sonuç bildirgesi daha…
TMMOB etkinliklerinde bir gelenek haline gelen, genel bir siyasi değerlendirme ötesine geçemeyen sonuç bildirgelerine TMMOB 2.Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı’nda bir yenisi daha eklendi. Alınan ve reddedilen kararlar ile ilgili olarak somut bilgi içermeyen, ücretli-işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarına dönük olarak TMMOB’de yapılacak çalışmalara ilişkin herhangi bir ifade barındırmayan sonuç bildirgesi metni, dört delegenin sonuç bildirgesinin içeriğine ve kurultayın ilk kurultayın rövanşına dönüştürülmesine dönük olarak yaptığı aleyhte konuşmaların ardından oy çokluğu ile onaylandı.
Sonuç bildirgesinin tan metni için tıklayınız.
 
 
 
politeknik.org.tr