TMMOB: “Doğa Olaylarının ‘Afet’e Dönüşmesi Takdir-i İlahi Değildir”

Marmara güne selle başladı. Sağanak yağmurun ardından aniden bastıran sel yaşamı altüst etti. Yaşanan afet nedeniyle kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz.

TMMOB hep söylüyor. Bir kere daha söyleyelim:
Sel gibi, deprem gibi doğa olayları eğer istenirse sadece doğa olayı olarak kalır. Tehlikelere yol açmaz, afete dönüşmez.
Hepimiz çok iyi biliyoruz: Her felaketten sonra, yaşanan olaylarda hiç sorumluluğu yokmuş gibi, büyük bir pişkinlikle yaraların sarılacağına söylemek ülkemizin siyasal iktidarlarının ayırt edici özelliğidir ve bizce doğa olaylarını felaket haline getiren yaklaşımın asıl nedeni tam da budur. Ülkemiz insanı aslında yara sarmakla sınırlı bir yaklaşım yerine, önleyen, zararı en aza indirgeyen, insan hayatını korumayı başlıca amaç sayan, insanın sağlıklı yaşamasını asli amaç haline getiren, odağında insan olan bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.

Sağanak yağış sonrasında oluşan su taşkını, daha önce ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi bu sefer de Marmara‘da tam bir faciaya dönüşmüş, insanlarımız canlarını kaybetmiş, yüzlerce ev ve işyeri, binlerce hektarlık arazi ve kilometrelerce yol su altında kalmıştır.
Yoksulluk, sağlıksız kentleşme, altyapı eksikliği, barınma, yıllardan beri gelen, çözülmediği için büyüyerek bugünlere taşınan sorunlar arasındadır. Bugün yaşam alanlarımızda, kentlerimizde; altyapıdan, sosyal donatı alanlarından, yeşil alandan, dere ıslah çalışmalarından, imar çalışmalarından, kentsel arsa üretiminden söz etmek mümkün değildir.

Yaşanan felaketlerin sorumluları bunlara karşı önlem almayan, alamayan, almak istemeyen merkezi ve yerel yönetimlerdir.
Dikkat edilsin: Merkezi ve yerel yöneticiler yaşananları “doğal afet” gibi algılatmak ve sorumluluklarını unutturmak gayreti içindedir. Oysa biliyoruz ki, yaşanan felaketler plansız ve çarpık kentleşmeden kaynaklanmaktadır. Kentler yaşam alanları gibi değil rant aracı olarak görülmektedir. Ne yazık ki bütün bunların doğal sonucu depremler, yağışlar vb. doğa olayları, afetlere dönüşerek can, mal ve toprak kaybına yol açmaktadır.

Her bir olumsuzluğun nedeni bir bütün olarak ülkemizde insana verilen değerle ilgilidir. İnsan hayatı ne zaman öncelikler sıralamasında en baştaki yerini alır ve toplumsal hayatımız buna uygun düzenlenirse, yaşamı çekilmez kılan olumsuzluklardan kurtulmak için ilk adım atılmış olacaktır.
Bölgede yaşananlar, ülkemizin afetlere karşı acil eylem planı olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yerel ve merkezi yönetimin çalışmalarda koordinasyonsuzluğu bir kez daha açığa çıkmıştır.

Merkezi ve yerel yönetimler insan odaklı politikaları vakit geçirmeden uygulamak yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının bilgi, birikim ve deneyim ile söyledikleri; insan hayatının korunma ve sağlıklı devam ettirilmesi yolunda değerlendirilmelidir.

TMMOB her zaman söylediklerini bir kez daha söylüyor:
Sel baskınları, depremler, toprak kaymaları, kazalar kader değildir.
Doğa olaylarının afete dönüşmesi takdir-i ilahi değildir.
Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşümü engellenebilir bir olgudur.
Yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın.
Yeter ki, öznesinde “insan” olan politikalar uygulansın.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı