TMMOB’den Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Yanıt

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı bir başmüfettiş tarafından 6 Mayıs 2010 tarihinde hazırlanan ve TMMOB’nin çeşitli faaliyetleri hakkında bilgi isteyen rapora TMMOB tarafından resmi yanıt verildi.

7 Haziran tarihinde ilgili bakanlığa yollanan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettişliği‘nin Yazısına İlişkin TMMOB‘nin Görüşü ve Yanıtı” başlıklı yazıda TMMOB ve Ziraat Mühendisleri Odası’na karşı “ideolojik bir yaklaşımın” ürünü olan bir şikayet dilekçesi baz alınarak hazırlanan raporun ve dilekçede geçirilen asılsız iddialara gösterilen ilginin düşündürücü olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Yasal denetim için araç kabul edilerek işleme konulduğu izlenimi doğuran şikayet dilekçesinin kendisi değil işleme koyan makamların izlediği yol/yöntem ve yetkileri yanıtımızın konusu olacaktır.” denildi.

1982 yılında TMMOB Kanuna’na eklenen, TMMOB’yi “denetim altına alma” amacı güden ve günümüz dünyasında uygulanma olasılığı olmayan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya Odaları temsil etmek üzere uluslar arası toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığından izin alınmasına bağlıdır. Bu izin verilmeden önce İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile toplantı ve kongrenin konusuna göre diğer ilgili Bakanlıkların görüşleri de alınabilir” maddesinin anayasaya aykırı olduğunun vurgulandığı yazıda, TMMOB’ye 30 yıl boyunca hiç uygulanmamış ve bu nedenle hükümden düşmüş olan maddelerin bugün şikayetin incelenmesine dayanak yapılması hem hukuken hem de demokrasi açısından sorunlu olduğu belirtildi.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın vesayet denetimine bağlı bir oda olmadığını belirtildiği yazıda, “Demokrasinin askıya alındığı dönemin ürünü olan ve o dönemde dahi uygulanmayan TMMOB Yasası‘nın Ek-1 ve Ek-3 maddelerine dayanarak yöneltmiş olduğunuz soruları ve istemleri kabul edilemez buluyor ve ayrıca yurtdışı kongrelere katılan isimleri sunmayı demokratik esaslara aykırı buluyoruz” denildi.

 

TMMOB tarafından gönderilen yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

politeknik.org.tr