TMMOB Şehir Plancıları Odası Akay Katlı Kavşağı Sorununa Çözüm Öneriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi diğer plan çalışmalarında olduğu gibi, ulaşım planı konusunda da, deneyimli kadrodan ve uzmanlardan yoksundur.  Belediye Başkanı Melih Gökçek’in televizyon ve gazetelerde de ilan ve itiraf ettiği gibi, kentin en stratejik ulaşım kararları, katlı kavşak tasarımları da dahil olmak üzere, kendisi tarafından alınmaktadır. Dört milyona varan nüfusu ile Başkent Ankara’nın yönetiliş biçiminin kasaba yönetimi anlayışından öteye geçemediği acı bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.
 

Tam da bu nedenle, bir çok plan kararı gibi, ulaşım ve özel olarak da kavşak düzenlemeleri ve bunlara temel oluşturan plan kararları defalarca tarafsız mahkemelerce, uzman bilim insanlarının bilirkişi raporlarına dayanarak, iptal edilmiştir. Belediye Başkanı Gökçek bu kararlar karşısında, bu ilkel yönetim anlayışını yeniden düşünmek yerine, bağımsız mahkemeleri ve hakimleri, üniversiteleri ve yıllarca konularında eğitim almış ve deneyime sahip bilirkişileri ve meslek odalarını suçlamaktadır. 

Uzunca süren bir hukuk(suzluk) sürecinin sonucunda krize dönüşen Akay Katlı Kavşağına ilişkin 1996-2009 yılları arasında alınan dört adet mahkeme kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yanlışlıklar içinde olduğunu söylemiştir.
 
Bu kararların hiçbirini dinlemeyen Gökçek, içine düştüğü çıkmazı siyasi manevra yaparak siyasi ranta dönüştürmek istemektedir. Akay Kavşağını kapatmak zorunda olduğunu, aksi taktirde mahkeme kararı uygulamamaktan hakkında yasal işlem yapılacağını söyleyerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyelerinin oylarıyla, Akay Katlı Kavşağı’nı kapatma ve Anayasal haklarını kullanarak mahkemeye gidenleri de halka şikayet etme kararını aldırmıştır.
 
Belediye Başkanlarının halka eziyet için değil, hizmet için göreve geldiklerini hatırlatan meslek odalarına ise Melih Gökçek yanıt olarak “siz çözüm gösterin” demektedir. TMMOB’ye bağlı diğer meslek odaları gibi, Şehir Plancıları Odası da ilgili kanunda belirtildiği üzere, toplum yararına çalışan ve denetim görevi yapan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Çözüm üretmesi gereken bu göreve talip olan belediyelerdir. Bununla birlikte, Odamız sorun çözmek yerine, sorun yaratıp, halka eziyet etmeye yönelen Büyükşehir Belediye Başkanının bu olumsuz tutumunu dikkate alarak, çözüm konusunda elinden gelen her türlü çabayı gösterme kararı almıştır. Bu çerçevede krizin kısa ve orta vadeli çözümüne yönelik olarak iki aşamalı bir süreç öngörülmüştür.
 
Kısa Vadeli Çözüm
 
Bu çerçevede, Akay Kavşağı’nın 31 Temmuz 2009 tarihinde kapatılması kararının bir zorunluluk olup olmadığı konusunda uzmanlardan ve yetkin hukukçulardan görüş alınmıştır. Hukukçular ve uzmanlar aşağıda taslak olarak sunulan kararın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınması durumunda, daha önceki mahkeme kararlarının dikkate alındığını göstermesi, çözüme yönelik olması ve iyi niyeti kanıtlayacak olması nedeniyle, Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulsa bile, hukuki işlem yapılmayacağı görüşünü bildirmişlerdir. Belediye Meclisi’nin görüşüne sunulacak olan Akay Kavşağına ilişkin Meclis kararı taslağı aşağıdadır.
 
 
 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARAR TASLAĞI
 
Ankara 3. Bölge İdare Mahkemesi’nin 05/12/96 tarih ve 1996/1425 sayılı, Ankara 2. Bölge İdare Mahkemesi 26/03/1998 tarih ve 1998/317 sayılı, Ankara 4. Bölge İdare Mahkemesi  01/04/2003 tarihli ve 2003/378 sayılı kararları ile, Ankara 3. Bölge İdare Mahkemesi 09/03/2009 tarihi ve 2009/249 sayılı kararı dikkate alınarak, Akay Katlı Kavşağı’nı da içine alacak biçimde, kent ana arterlerine yönelik kapsamlı bir planlama çalışmasının başlatılmasına karar verilmiştir.  

 
Bu tür bir yapıcı çözüm önerisinden sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi iki seçeneğe sahiptir; ya mevcut kararlarında ısrar edip, 31 Temmuz 2009 tarihinde Akay Kavşağı’nı kullanıma kapatacak ve defalarca mahkemelerin kararlarını dinlememenin cezasını halka ödeteceklerdir, ya da yukarıda taslağı sunulan nitelikte bir kararı Belediye Meclisi kararı haline getirerek, uzun süredir sürdürdükleri yanlıştan döneceklerdir. 
 
 

Orta/Uzun Vadeli Çözüm
 
Yukarıda anılan mahkeme kararları ve bu kararlara temel oluşturan bilirkişi raporları Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım konusunda ‘nokta çözümler’ yerine kapsamlı ve Ulaşım Ana Planına dayanan ve bütüncül bir yaklaşım geliştirmesi gerektiği yönünde bir yol göstericiliğe sahiptir. Bu çerçevede, Şehir Plancıları Odası mahkeme kararlarına uygun biçimde ve taslak karar çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmasını umduğumuz çalışmaya katkı yapmak üzere, Türkiye’nin saygın ulaşım plancıları ve uzmanlarından oluşan bir ‘Ankara Ulaşım Çalışma Komisyonu’ oluşturmuş ve  26 Temmuz 2009 tarihi itibariyle söz konusu Komisyon çalışmalarına başlamıştır. Bu komisyonun yaptığı çalışmanın çıktıları da izleyen günlerde kamuoyu ve ilgili belediyelerle paylaşılacaktır.
 
TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, önümüzdeki dönemin geçmişte yapılan hatalardan dönüldüğü ve planlı kentsel gelişme ve ulaşım politikalarının uygulandığı bir dönem olmasını umuyor ve kenti yönetenlere halka eziyet değil, refah sağlamak için göreve geldiklerini bir kez daha hatırlatıyoruz.
 
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu