TMMOB “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir Yerel Yönetim?” Broşürü

TMMOB, yayınladığı “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir Yerel Yönetim?” broşürü ile yerel yönetimlere ilişkin yaklaşımını ortaya koydu.

Broşürde TMMOB’nin yaklaşımı,

 • Özerk-Demokratik-Etkin Yerel Yönetim;
 • Katılımcı Kent Yönetimi;
 • Etkin Kentsel Hizmet Üretimi;
 • Kamu Yararı Odaklı Demokratik Kent Planlaması;
 • Sağlıklı Çevre;
 • Kent ve Sağlık; Barınma;
 • Afetler ve Yerel Yönetimler;
 • Ulaşım;
 • Kent Kimliği;
 • Kültürel Mirasın Korunması;
 • Engelsiz Kent Ortamları;
 • Kamu İhale Sistemi,
 • Yolsuzluklar ve Yerel Yönetimler;
 • Kent Suçları;
 • Kent ve Güvenlik

başlıklarında irdelenmiş. Daha sonra da bu yaklaşımlara göre yapılması gerekenler sıralanmış.

Broşürün son bölümü ise, “SOSYAL-TOPLUMCU BİR YEREL YÖNETİM VE YAŞANABİLİR KENTLER İÇİN ÖNERİLER”den oluşuyor.

Broşürü indirmek için tıklayınız.