TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu–II Başladı

 TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu – II bugün (20 Mayıs 2010) İTÜ Taşkışla 109 nolu salonda başladı. 20-23 Mayıs 2010 tarihlerinde devam edecek sempozyumda 4 günde 16 oturum gerçekleştirilecek. “Neo Liberalizm İstanbul ve Planlama”, “Kent Jeolojisi ve Ekolojisi”, “Afetler”, “İstanbul Peyzajı”, “Kent ve Kültür”, “Kent ve Sağlık”, “Doğal Varlıklar”, “Su”, “Çevre”, “Konut”, “Enerji ve Altyapı”, “Sosyo Ekonomik Durum ve İşsizlik” ile “Kentli Hakları” konularında oturumların gerçekleştiği sempozyumda, çeşitli meslek kuruluşlarından, üniversitelere, sendikalardan toplumsal muhalefet örgütlerine kadar geniş bir yelpazeden değerli katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya devam edecek.

 

Sempozyum açılışında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı bir konuşma yaptı. Konuşmasına başlamadan önce Zonguldak’ta yaşamını yitiren madencileri anarak yakınlarına sabır diledi. Yaptığı konuşmada TMMOB’nin kentlerimizin arzulandığı biçimde yaşatılması için gücünün ve potansiyelinin farkında olarak farklı seçenekler sunma görevine değinerek, kent sempozyumlarının önemine değindi. “Kentin sakini değil sahibi olalım, bunun için mücadele edelim” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

 

Sempozyumun ilk oturumu “Neoliberalizm İstanbul ve Planlama” idi. Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü’nden Doç. Dr. Binnur Öktem  “Neoliberalizm ve İstanbul” başlıklı sunumunda  kapitalizmin kentin olanaklarını bir değişim değeri olarak görerek kendi krizini aşmak için kenti olabildiğine yağmaladığından bahsetti. “Bölgesel Kalkınma Ajansları ve İstanbul Üzerinden Alt Bölgelere Yüklenen İşlevler” başlıklı sunumu gerçekleştiren TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden Dinçer Mete 1994 yılından itibaren Trakya bölgesinde yapılan çalışmalardan bahsederek bölgesel kalkınma ajanslarının bölgesel iş gücü sömürüsü anlamına geldiğini belirtti. “1/100 000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı İle İstanbul Nereye Gidiyor” başlıklı sunumuyla TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Yıldız Uysal 2006’dan günümüze kadar 1/100 000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı üzerinde gerçekleşen değişimleri aktardı. Aktarım sırasında 2006 yılında 2B yasasıyla korunan bir çok alanın bugün nasıl yoğun yapılaşmanın olduğu kent merkezleri haline geldiğine dair çarpıcı örneklere yer verdi. Hemen arkasından TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nden Duygu Ağar ve Nazım Akkoyun’nun hazırladıkları “1/ 100 000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı” başlıklı sunum yapıldı.

Öğlen yemeğinin ardından TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk’ ün oturum başkanlığı yaptığı 2. Oturumun konusu “Kent Jeolojisi ve Kent Ekolojisi” idi. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Erdoğan Yüzer, İsmail Eriş, Aydın Bakır ve  Serdar Aydoğan’ ın hazırladığı “Kentsel planlamada yer bilimi çalışmaları ve İstanbul örneği” başlıklı sunumda yerbilimcilerin kentsel planda yer seçimi ve arazi yerleşimi için altlık oluşturma görevine değinilerek İstanbul metropolitan plan çalışmalarının yerbilimciler tarafından nasıl yapıldığından bahsedildi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi’ nden Ufuk Fatih Küçükali “Kentsel Tasarım Aracı Olarak Ekolojik Planlamanın Önemi – İstanbul Örneği” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından “Akılcı Planlama ve Nitelikli Kentleşme Arayışlarında Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Yeri ve Önemi: İstanbul Örneği” başlıklı sunumuyla, TMMOB Peyzaj Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Dr. Sultan Gündüz sosyal ve ekonomik temelli planlama anlayışını eleştirirken planlamada çevresel sürdürülebilirlik ve ekolojik entegrasyonun kurulması gerekliliğine vurgu yaptı. Beykoz Belediyesi 1999-2004 Bşk.Yrd. ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi Dr. Erdal Köktürk, ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi üyesi ve TÜKODER Beykoz Şb. Kurucu Başkanı  Mimar Aysel Can Ekşi’nin hazırladığı “Özel Ormanlarda İmar ve Planlama (İki Örnek Acarkent Ve Acaristanbul)” başlıklı sunumda yasalarda %6 yapılaşmaya izin verilen özel mülkiyet özelliğindeki ormanların nasıl katledilebileceğinin birer örneği olan Acarkent ve Acaristanbul yapılaşmalarından bahsedildi. İstanbul’un Beykoz bölgesinde çevreyi katleden bu yapılaşmaların durdurulması yönünde yaptıkları mücadele ve hukuksal kazanım süreciyle ormanların önemli bir kısmının kurtarıldığını söyleyen Mimar Aysel Can Ekşi kent mücadelesi konusunda umut dolu mesajlar verdi. “İstanbulda Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?” başlıklı sunumuyla Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu biçimsel değil noktasal çözüm arayan ve her felaketi fırsat gibi gören yönetim anlayışını kendi kendine yeten bir kent olamama açısından eleştirdi. Oturumun sonunda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi, İTÜ geomatik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Caner Güney “Mega Kent Yönetimi Ve Mekansal Veri Altyapısı” konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Sempozyumun “Ulaşım” konulu 3. oturumunun oturum başkanlığını TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe yaptı. Tarih boyunca İstanbul’da yaşanan trafik sorunu ve son zamanlarda ulaşım konusunda bilinçsizce başlatılan 3. Köprü, Marmaray, tünel ve kavşak projeleri ulaşım konusunu sempozyumun ana konularından biri haline getirdi. Oturumun ilk sunumunu yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail Şahin, ulaştırma tercihlerinin politik kararlara dayandığı ve 4-5 yıl süren yerel yönetim süreçlerinde bu tercihlerin sağlıklı bir biçimde yapılmaktansa günlük siyaset malzemesi haline geldiği yönünde eleştiri sundu. Son zamanlarda gerçekleştirilen karayoluna dayalı projeleri ise “yolculuk üretme potansiyeli yüksek” projeler olarak değerlendirirken Karayolları Genel Müdürlüğü’nün iktidarın ulaşım politikaları yönünde karar almakta olduğunu ifade etti. “kent içi deniz ulaşımı” konusunda sunum yapan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’ndan Tansel Timur, denizi bir imkan olarak değil, kara ulaşımı açısından engel olarak gören anlayışa sahip hükümetin boğaza köprüler kurmaya çalıştığını, şehir meydanlarını kavşaklara çevirdiğini ifade etti. Dünyadan deniz ve kanalların etkin bir şekilde kullanıldığı örnekler vererek en ucuz taşıma biçimi olan deniz taşımacılığının aynı zamanda son derece güvenli ve çevreci bir seçenek olduğunu belirtti. 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu adına sunumunu yapan Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zerrin Bayraktar 42 kurum tarafından kurulan 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu mücadele deneyimini izleyicilere aktardı, 3. Köprüyü yaptırmamak üzere kurulan platformunun AKP’nin yıkım politikalarına karşı durmaya devam edeceğini bildirdi. Oturumun son konuşmacısı olan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’ndan Tugay Kartal “demiryolu taşımacılığı” konusunda sunumununa başlamadan önce Zonguldak’ta toprak altında hayatını kaybeden madencileri saygıyla anarak sorumlunun ülkemizde giderek yaygınlaşan taşeron sistemi olduğunu belirtti. Demiryollarının Anadolu ve Rumeli topraklarındaki tarihsel gelişiminden ve bugün geçmişe göre daha da geriye gittiğinden bahsettikten sonra İstanbul ölçeğinde deniz ve demiryollarının koordineli bir şekilde çalışması ve trafik akışının otobüslerle desteklenmesi yönünde görüşlerini bildirdi.

 

Sempozyumun bugünkü son oturumu, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Gündoğdu’nun yönetimindeki “Afetler” oturumuydu. Bu konuda alınacak derslerle dolu olan İstanbul’un kent sempozyumunun şüphesiz hayati konularından biri de doğal afetlerdi. “İstanbul ve Deprem” başlığında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe bir açılış yaptı. “Sel ve Dere Yatakları” başlığında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yılma Karatuna bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. “Gerçek Afet Doğa Tahribi mi, Sel mi?” başlıklı sunumda TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Besim S. Sertok, insan faktörünün afetlerin ne derece yıkıcı olabileceği konusuna dikkat çekti. YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Erkan Gökaşan İstanbul’da “Kentleşmenin Coğrafik Sınırları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdikten sonra TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Marmara Şubesi’nden Faruk Kor “Afet Sonrası Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi” başlığıyla afet yönetimi konusuna dikkat çekti. İÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu “Oluşan Depremler ve Alınan Dersler” başlıklı sunumunda İstanbul’un depremler tarihine mercek tuttu. “Toplumsal Cinsiyet Bakışla Afetlerde Kadının Rolü” başlığında Bakırköy İlçesi Afet Koordinatörü Özden Işık kadınaların doğal afetlerde aldığı yapıcı rol ve bir yandan yaşadıkları katmerli mağduriyetin üzerinde durdu.

sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız

politeknik.org.tr