Teoman Öztürk’ün Zeki Erginbay’ın ölümü ile ilgili açıklaması – Şubat 1977

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bülteni

Sayı : 116 Tarih : 3.2.1977

TEKNİK GÜÇ GAZETESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ZEKİ ERGİNBAY FAŞİST GÜÇLER TARAFINDAN KATLEDİLDİ. TMMOB BAŞKANI TEOMAN ÖZTÜRK BUGÜN ANKARA.DA TMMOB VE 18 ODASI ADINA YAPTIĞI AÇIKLAMADA : “ZEKİ ERGİNBAY HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNAN MÜCADELEDE ÖN SAFLARDA YER TUTTUĞU İÇİN FAŞİST GÜÇLERCE KATLETİLDİ. SON İKİ YILDIR HALKIN HER KESİMİNE KARŞI GİRİŞİLEN TERÖR, SALDIRI VE ÖLDÜRME OLAYLARININ BİR PARÇASI OLAN BU CİNAYETİN HESABI BİR GÜN MUTLAKA SORULACAKTIR. MÜCADELEMİZ GÜÇLENEREK SÜRECEK VE ZEKİ ERGİNBAYIN MÜCADELESİ MÜCADELEMİZE IŞIK TUTACAKTIR.” DEDİ.

Açıklama metni aynen şöyledir:

“Birliğimize bağlı İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde Teknik Güç Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Zeki Erginbay faşist güçlerce katledildi. 12 gün önce görevini bitirdikten sonra gündüz saat 14.00.te görev yeri İMO İstanbul Şubesinden ayrılan Zeki Erginbay’dan bu süre içinde hiç bir haber alınamadı. Zaman zaman İstanbul 1. Şubede olduğu yolunda haberler gelen ancak tüm aramalara rağmen izi bulunamayan Zeki Erginbay 2 Şubat 1977 günü Ömerli barajından göğsüne kahpece sıkılmış bir kurşunla ölü olarak çıkarıldı.

Bugün her zaman her olayda olduğu gibi öldürenler belli değildir. Halkın içinden gelen ve halkın çıkarların savunan Zeki Erginbay bu mücadelede en ön safta yer tuttuğu için faşist güçlerce katledildi. Bir avuç egemen azınlığın çıkarlarını savunan ve bu yüzden halkın her kesimine karşı terör, saldırı ve öldürme girişimlerinde bulunan faşist güçler bir şeyi artık anlamak zorundadırlar. Bu olayın da hesabı bir gün mutlaka sorulacaktır.

Faşist saldırılara, öldürmelere karşı daima aktif mücadeleyi savunan ve bu mücadelede en ön safta yer alan Zeki Erginbay’ın mücadelesi mücadelemize ışık tutacaktır. TMMOB ve 18 Odası olarak anısı önünde saygıyla eğiliyor ve mücadelemizi güçlendirerek sürdüreceğimizi bir kere daha açıklıyorum.

Faşist baskı, saldırı, öldürme girişimlerini halkımızın mücadelesi ile boğulacağına inanıyoruz.

Bu mücadelede kendisine düşen görevleri sonuna kadar yerine getireceğimizi halkamıza duyururuz.