Sorumlu Yöneticiler Dikkat!

Gıda ve Kimya Mühendisleri Odaları yayınladıkları bir yazı ile sorumlu yöneticilikten çıkartılan meslektaşlarını hak kaybına uğramamaları için uyardı.

13 Aralık tarihinde yürürlüğe giren Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile birçok ilde sorumlu yöneticilik yapan mühendisler işten çıkartılmaya başlandı. Gıda ve Kimya Mühendisleri Odaları yayınladıkları bir açıklama ile çalıştıkları kurum ve kuruluşlarca karşılıklı fesih işlemi yapılmak istenen meslektaşlarını uyardı.

Çift taraflı fesihlerde çalışılan sürenin karşılığı olarak hak edilen kıdem tazminatının alınamayacağını vurgulayan odalar, işverenlerin fesihi tek taraflı yapması ve “Her türlü yasal hakkım saklı kalmak koşuluyla” ibaresini eklemesi gerektiğini belirtti.  

Açıklamada herhangi bir hak kaybının yaşanamaması için sorumlu yöneticilerin bağlı bulundukları odalar ile irtibata geçilmeden hiçbir fesih, bildirim veya başka bir belgeye imza atılmaması konusunda meslektaşlarını uyardı.

Odaların yaptıkları açıklama şu şekilde:

Sorumlu Yöneticilik Yapan Meslektaşlarımıza!       

Değerli meslektaşlarımız;

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun (5996 Sayılı Kanun) 13 Aralık 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi ile birlikte Sorumlu Yönetici olarak istihdam edilen meslektaşlarımızın sözleşmelerinin feshi ile işten çıkartma işlemleri başlamıştır. Birçok ilden yoğun bir şekilde soru ve sorun yansımaktadır.

Özellikle kimi kurum ve kuruluşlarca iş akitlerinin yasa nedeni ile otomatik olarak fesholduğu yönünde bilgilendirmeler yapılmakta veya arkadaşlarımıza karşılıklı fesihin zorunluluk olduğu ifade edilmektedir. Bu yaklaşımlar hukuken doğru değildir. Her bir sözleşme bir iş akdidir ve yasada istihdam zorunluluğunun kalkmış olması otomatik olarak sonlanma anlamını taşımamaktadır.

Çalışmakta olan arkadaşlarımızı işten çıkartmak isteyen işverenler fesihi tek taraflı yapmalı ve “Her türlü yasal hakkım saklı kalmak koşuluyla” ibaresini eklemelidirler. Çift taraflı fesihlerde; meslektaşlarımız çalıştıkları sürenin karşılığı olan hak ettikleri kıdem tazminatını alamayacaklardır. Odamız ile görüşülmeden hiçbir fesih, bildirim veya başka bir belgeye imza atılmaması, kazanılmış haklarınızın korunması açısından son derece önemlidir.

Bilgilerinize sunulur.

 

politeknik.org.tr