Soma katliamının yıl dönümü: ‘Unutmadık, katillerden hesap soracağız’

Soma katliamının yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan on binlerce kişi; emekçilere ölümü, kölece çalışma koşullarını, taşeron sistemini ve güvencesizliği dayatan AKP iktidarına ve sermayeye karşı yürüdü. Madenci yakınları Soma’da Manisa Valisi’ni yuhaladı.

Manisa’nın Soma ilçesinde geçen yıl 13 Mayıs’ta meydana gelen maden katliamında yaşamını yitiren 301 madenci için katliamın birinci yılında on binlerce kişi sokağa çıktı. DİSK-KESK-TMMOB-TTB çağrısıyla Soma’dan İstanbul’a, İzmir’den Ankara’ya katliama dönüşen iş cinayetlerini durdurmak, katliama yol açanlardan hesap sormak için eylemler yapıldı. İş cinayetlerinin, sermayenin çıkarlarını temel alan AKP’nin iktidar programından, alınmayan iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerinden, rödovans ve dayı başı sisteminden, taşeron düzeninden, aşırı çalıştırma ve üretim zorlamasından kaynaklandığı her bir meydanda yeniden dile getirildi. On binlerce insan 301 işçinin katillerinin peşini bırakmama sözü verdi.

Soma
DİSK-KESK-TMMOB-TTB, Soma maden katliamının yıl dönümü dolayısıyla 13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini anmak ve artık katliama dönüşen iş cinayetlerine dikkat çekmek için Madenci Anıtı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından mezarlık ziyareti yapıldı. Aynı sıralarda mezarlıkta konuşma yapan Manisa Valisi halk tarafından protesto edildi.

Mezarlık ziyareti sonrasında emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve madenci aileleri katliamın gerçekleştiği Eynez Ocağı’na gitti. Ocak önünde otobüsler Soma A.Ş güvenlikleri tarafından engellenmeye çalışılsa da emek ve meslek örgütleri temsilcileri ve madenci yakınlarının ısrarıyla ocağa girildi. Burada bir maden işçisi heyet adına konuşma yaparak “AKP’nin katliam getiren politikalarına karşı direneceğiz” dedi. Gün bitiminde ise saat 20.00’da Madenci Anıtı’nda buluşanlar Hükümet Konağına yüründü.

soma_mansom_1soma-mezarlik-2soma-eynez-giriseynez-soma-2kinik_1somm

İstanbul
İstanbul’da DİSK-KESK-TMMOB-TTB çağrısı ile saat 18.30’da Taksim Tünel’de toplanan emek ve demokrasi güçleri Galatasaray Meydanı’na bir yürüyüş yaptı. Eylemde en önde yaşamını yitiren maden işçilerinin isimleri yer alırken “Soma ne unuturuz, ne affederiz” pankartı taşındı. Galatasaray Meydanı’na gelindiğinde katliamda yaşamını yitiren işçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Çağrıcı 4 kurum adına da konuşmaların yapıldığı eylemde DİSK adına konuşan Önder Atay “İktidar bu katliamı fıtrat olarak nitelendirdi. Çünkü bu iktidarın  vadettiği tek şey ölüm ya da kölece çalışmadır” dedi. KESK adına Şubeler Platformu dönem sözcüsü Turgut Yokuş konuştu. Yokuş “24 Ocak kararları 12 Eylül darbesi olmasaydı yaşanmayacaktı. Bu uygulamalar vahşi kapitalizmin en acımasız uygulamalarını yaşattı bize. İşçiye yaşam odalarını çok görenler Ak Saray’lar yapmaya devam ediyorlar. Türkiye işçi sınıfı bunların hesabını soracak” dedi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç ise yaptığı konuşmada “Bu cinayetler asla kaza değil ideolojik cinayetlerdir” dedi. TMMOB İstanbul İKK sözcüsü Süleyman Solmaz ise ortak basın açıklamasını okudu. Açıklamada “İş cinayetleri, emekçileri taşerona denetimsizliğe, güvencesizliğe teslim edenlerin işlediği cinayetlerdir. Biz yaşamını alınteri ile kuran emekçiler, güvenceli koşullarda çalışmak istiyoruz. Kayıt dışı çalışma engellenmeli, sendikasızlaştırma ortadan kaldırılmalı, taşeron sistemine son verilmeli” denildi.

ist_3 ist_2 ist_1

Ankara
Ankara’da emek ve demokrasi güçleri saat 18.30’da Sakarya Meydanı’nda bir araya geldi. Olgunlar Caddesi’nde bulunan Madenci Anıtı’na yapılan yürüyüşte sık sık “Hırsız, katil AKP”, İşçiler değil AKP mezara”, “Soma’nın hesabı sorulacak” sloganları atıldı. Anıtın önüne gelindiğinde ilk olarak Soma’da yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşu yapıldı. Ardından da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına hazırlanan ortak basın açıklaması okundu. Basın açıklamasının ardından eylem sonlandırıldı.

Ankara’da Halkevleri üyeleri de Soma Katliamı’nda yaşamını yitiren 301 maden işçisi için Konur Sokak’ta 301 kişilik bir eylem gerçekleştirdi.

ankara_1 anka_1

İzmir
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, katliamın yıl dönümünde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Türkan Saylan Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Emek ve meslek örgütleri adına açıklama yapan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, katliamın sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlarla çözülmeye çalışıldığını söyledi. Yalçın, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramları ile temelden çelişen özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük olan, işçileri köleleştiren taşeron sistemine son verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Açıklama sonrası Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş düzenlenerek, denize 301 madenci anısına karanfiller bırakıldı.

Bursa
Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu bileşeni olan emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler saat 19.00’da Setbaşı’nda biraya gelerek 1 Mayıs’ta özgürleştirilen Heykel Meydanı’na yürüdü.

bursa_1bursa

Kaynak: Politeknik, Sendika.Org