Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Kent ve Çocuk Komisyonu kurdu

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nde Kent ve Çocuk Komisyonu kuruldu. Komisyon, Halkevleri Yaz Okulu kapsamında, Politeknik ile birlikte Gündem Çocuk Dergisi’nin de fikirsel katkı sunduğu Kent Atölyesi’nde çocuklarla buluşacak.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, kenti çocuklarla birlikte sorgulamayı, çocukların yapılı ve doğal çevre ile ilişkilerinde farkındalıklarını arttırmayı ve kentin yeniden üretiminde çocukların önemini hatırlatmayı sağlamak üzere Kent ve Çocuk Komisyonu kurdu.

ŞPO Ankara Şubesi Plancılar komisyonu şu ifadelerle duyurdu:

Her çocuğun kentlerimizde hak sahibi bir birey olduğunun bilinciyle, yaşam alanlarımızda çocuklarımızın sesini duymak ve duyurmak, yüzümüzü çocuklarla birlikte umuda ve geleceğe çevirmek gayesiyle Şube çalışmalarımız kapsamında Kent ve Çocuk Komisyonu kurulmuştur.

Kent ve Çocuk Komisyonu, çocukların etkileşim içinde oldukları yapılı ve doğal çevreye ilişkin farkındalık oluşturmalarını amaçlamanın yanı sıra, kentleri çocuklar odağında yeniden değerlendiren çalışmalar gerçekleştirmeyi, yaşadığımız kenti çocuklarla birlikte sorgulamayı ve çocukların gözüyle kentin yeniden üretimi süreçlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Plancılar ve mimarlar yaz okulunda çocuklarla kent atölyesinde buluşuyor
Her yıl Halkevleri Yaz Okullarında Politeknik tarafından yürütülen Kent Atölyesi, bu yıl Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Kent ve Çocuk Komisyonu ve Gündem Çocuk Dergisi’nin katkılarıyla düzenlenecek. Atölye, 29 Temmuz Cumartesi saat 10.00’da başlayarak gün boyu sürecek programla mimarların ve plancıların ortak emeğiyle yapılacak.

Atölyeye katılım göstermek isteyenler için iletişim: 0539 273 6293
politeknik.org.tr