Atv – Sabah Önünde Yedinci Plaza Eylemi
Spread the love

Plaza eylemlerinin yedincisi Atv – Sabah önünde gerçekleşti. Altı haftadır IBM’in bulunduğu Yapı Kredi Plazaları önünde gerçekleşen plaza eylemleri, 21 Ocak 2009 Çarşamba günü Atv – Sabah plazası önünde yapıldı.

Tez-Koop İş sendikası ve TMMOB İstanbul İKK’nın örgütlediği eylemler, bu hafta Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) desteğiyle, sendikalaşmak isteyen ve yönetimin toplu iş sözleşmesini kabul etmemesi üzerine grev ilanı asan Atv ve Sabah çalışanlarıyla dayanışma içinde gerçekleşti.

Tez-Koop İş Sendikası örgütlenme sekreteri Fikret Omak, Tez-Koop İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Rabia Özkara, TGS Genel Sekreteri Sergül Keskin, TGS İstanbul Şube Başkanı Rüya Özkalkan ve TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz’ün de yer aldığı basın açıklamasına 60 kişi katıldı.

Yapılan basın açıklamasında bir kere daha güvenli bir gelecek için sendika mücadelesi vurgulanırken, IBM çalışanlarıyla ve işten çıkarılan üç sendika temsilcisiyle bu mücadeleye devam edileceği ifade edildi. TGS Genel Sekreteri Sergül Keskin’in açıklamasından sonra gelecek hafta yeniden IBM önüne yapılan çağrıyla eyleme son verildi. 

 

Politeknik.org.tr


Spread the love