Peyzaj M.O. ve Mimarlar O. Ank. Şubesi: “Danıştay Ankara’daki su kesintilerinin sorumluları ve Kızılırmak suyu hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi…”

DANIŞTAY ANKARA’DAKİ SU KESİNTİLERİNİN SORUMLULARI VE KIZILIRMAK SUYU HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMASINA KARAR VERDİ.

Yüksek Mahkeme, 23 Aralık tarihli kararı ile ÖN İNCELEME DAHİ YAPILMADAN “BELEDİYE BAŞKANINCA GÖREVLENDİRİLEN BELEDİYE MÜFETTİŞİNİN RAPORUNA DAYANILARAK” İŞLEME KOYMAMA KARARI  VERİLMEMESİNİN HUKUKA UYGUN OLMADIĞINA karar verdi.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2007/157787 hazırlık soruşturmasına kayıtlı dosya kapsamında 2007 senesinin Ağustos ayında Ankara’da yaşanan su kesintileri ile ilgili sorumluluklar, Ankara’nın su temin sistemi ve Kızılırmak suyunun Ankara’ya getirilmesi sürecinde yaşanan usulsüzlükler ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih GÖKÇEK, ASKİ Genel Müdürü İhsan FİNCAN ve diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İlgili kamu görevlilerinin kanun ile kendilerine yüklenmiş olan görevinin gereklerine aykırı hareket etmek ve görevinin gereklerini yapmakta veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine ve kamunun zararına yol açmak suretiyle, Türk Ceza Yasası hükümlerini ihlal edildiği iddiası ile yapılmış olan suç duyurusu kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 25.07.2007 tarihinde İ. Melih GÖKÇEK, İhsan FİNCAN ve diğer kamu görevlileri ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemiş, Ancak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 06.06.2008 tarihli kararı ile SORUŞTURMA DAHİ AÇMAYARAK İDDİALARI İŞLEME KOYMAMIŞTI.

Söz konusu karara karşı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Danıştay 1. Dairesi’ne yapılan itiraz sonucunda Danıştay’ın 2008/1262 E., 2008/1404 K. sayılı 23.12.2008 tarihli kararında 4483 sayılı Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ihbar ve şikayetlerin somut, kişilerin ve olayın belli, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması nedeni ile ön inceleme başlatılması için izin verilmesi gerekirken, İçişleri Bakanlığı’nda Ankara Valiliği’ne, Valilikçe de hakkında şikayette bulunulan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesi, KENDİSİ HAKKINDAKİ İDDİALARI ARAŞTIRMASI İÇİN BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN BELEDİYE MÜFETTİŞİNİN DÜZENLEDİĞİ RAPOR ESAS ALINARAK VALİLİK GÖRÜŞÜ OLUŞTURULARAK ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEME KONULMAMA KARARI VERİLDİĞİ belirtilerek söz konusu kararın hukuka uygun olmadığına karar verilmiş, karar uyarınca şüpheliler hakkında ön inceleme başlatılması istenilmiştir.

Danıştay kararı ile İçişleri Bakanlığı’nın 06.06.2008 tarih, INS:07.06468-680 sayılı kararı KALDIRILMIŞTIR.

Bu karar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA BELEDİYE MÜFETTİŞİNİN ALEYHE RAPOR DÜZENLEYEMECEĞİ GERÇEĞİNE YÖNELİK İDDİALARIMIZ DİKKATE ALINMALI, iddialarımızı kamu adına tarafsız bir göz ile araştıracak bağımsız bir müfettiş atanması ve verilecek karar ile başta i. Melih GÖKÇEK ve ASKİ Müdürü İhsan FİNCAN hakkındaki iddiaların araştırılması için DERHAL SORUŞTURMA İZNİ VERİLMELİDİR.

İlgilerin iddiaları bağımsız yargı önünde dinlenmeli ve şüpheliler kamu vicdanı önünde hukuka hesap vermelidir.

DANIŞTAY kararı ile, İ. Melih GÖKÇEK’in Ankara’daki su kesintileri ve su temin sistemi hakkında kendisine yöneltilen tüm soru ve eleştirilere, “Allah’ın bu kadar afet vereceğini öngöremedik”, “Her şey Allah’ın işi, Allah’a yalvarın”, “Halkımızdan istirhamım üç gün banyo yapıyorsanız iki gün yapın bir gün başınızı yıkayın.”, “Ankara’da nüfus ne kadar az olursa su sıkıntısı o kadar rahat çözülür. Bu 2-3 ay içinde vatandaşlarımız diğer şehirlere giderek anne ve babalarını ziyaret etseler iyi olur. Ankara boşalır. Böylece su tasarrufu yapılır.”, “Tek çözüm Rabbimin yağmur vermesi, kar vermesi” sureti ile adeta basiretli bir yönetim anlayışını alt üst eden ve kamuoyu ile dalga geçer tavrın yargı önüne çıkarılması için bir yol daha aşılmıştır.

29 Mart yerel seçimleri, Ankara’ya hakim olan kerameti kendinden menkul bu yönetim anlayışı’ndan, Ankara’lıları küçük düşüren, hukuk devletinin hukukun gereğini yerine getirir göstermek için kesinleşmiş mahkeme kararlarını dahi eğip bükerek tanınmaz hale getiren başkent yönetimi ve tek adamı heves ve imajından derhal dönülmesi, demokratik ve katılımcı, Ankara’lı için hizmet üreten bir yönetim anlayışına dönmek için tarihi bir fırsattır.

Halkımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi