Öğrenciler Datça’da Mühendislik Atölyesi’nde Biraraya Geldiler

Öğrenci Kolektifleri’nin 17-23 Temmuz 2008 tarihleri arasında Datça’da düzenlediği 3. Yaz Kampı’nda düzenlenen etkinlikler ve atölyeler dışında mühendislık, mimarlık ve şehir bölge planlama öğrencilerinin katılımı ile “Mühendislik Atölyesi” gerçekleştirildi.

İki oturum halinde gerçekleşen mühendislik atölyesinin ilk oturumunda öğrenciler mühendislik eğitiminden kaynaklanan sorunlarını paylaştılar. Üniversite eğitiminin niteliksizliği ve eğitimin piyasalaştırılması öğrencilerin temel sorunları olarak ön plana çıkarken,bu sorunların mühendislik eğitimindeki özgün yansımaları tartışıldı. Mühendislik eğitiminin ve mühendislerin çalışma koşullarının piyasa koşullarına tabi kılınması yolunda yetkin mühendislik, yetkilendirme ve üretim aşamalarında yapılan dönüşümler konusunda alınması gereken tavırlar konuşuldu. Üniversitelerde üretilen bilginin halkla buluşturulamaması temel sorunlardan biri olarak ele alınırken bunun pratiklerinin yaratılması gerektiğinin üzerinde önemle duruldu.

İkinci oturumda mühendislik alanında yaşanan bu sorunların mühendis, mimar ve şehir bölge plancı adayı öğrencilerin örgütlenmesini gerekli kıldığı ve bu alanda adresin her türlü eksiklik ve yetersizliklerine rağmen TMMOB Öğrenci Oda Örgütlülükleri olduğu belirtildi. Varolan eksiklerinin giderilerek bu alanalardaki örgütlülüğün arttırılması için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda tartışmaya katılan tüm öğrenciler tarafından benimsendi. Bu konuda tartışma ve müdahale platformu olarak Politeknik-Genç’in kullanılması ve geliştirilmesi için görüş birliğine varıldı. Oldukça verimli ve canlı geçen atölye çalışmasına yaklaşık 50 öğrenci katıldı.