Odalardan Denetimsizliğe ve İşsizliğe Karşı İmza Kampanyası

Gıda Mühendisleri Odası(GMO) 13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’yla işletmelerde mühendis istihdam etme zorunluluğunun ortadan kalkması ve böylelikle işsizlik sorunuyla birlikte gıda güvenliğinin riske girmesi sonuçlarına karşı imza kampanyası başlattı. 
 
Küçük ve orta boyutlu gıda işletmelerinde istihdam edilen gıda, kimya ve ziraat mühendisleri için işsizlik sonuçlarının yakıcı bir biçimde yaşandığı bu günlerde kampanya  Ziraat ve Kimya Mühendisleri Odası ile birlikte sürdürülüyor.
13 Ocak 2011 tarihine kadar sürdürülecek kampanyaya katılım için imza metninin imzalanarak Odalara fakslanması gerekiyor.
İmza metninin tam metni şu şekildedir:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
(Dilekçe Komisyonu)

13 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı”, ülkemizde sürmekte olan gıda güvenliği sorunlarına çözüm getirmek yerine, 

•“Sorumlu Yöneticilik” uygulamasını kaldırarak,  küçük işletmelerden, gıda güvenliğinin güvencesi olan eğitimli işgücünü çekmekte, böylece gıda üretiminin en sorunlu alanını “başıboş” bırakmakta,
•Kamu eliyle yürütülmesi gereken denetimleri özele devretmenin yolunu açmakta, 
•Gıda denetim sistemini etkin ve güçlü kılacak herhangi bir yeni yapı kuramamaktadır.

Tüm bu nedenlerle de söz konusu Kanun,  halk sağlığını koruyamayacaktır.  

Kamu yararını, halk sağlığını ve gıda güvenliğini her zaman gözetmek üzere görev yapan mesleklerin temsilcileri  Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri olarak; hızla gıda güvenliği sorunları yaratacağı açıkça görülürken, bu kanunda yapılan yanlışın yönetmeliklerde de sürdürülmesine sessiz kalmamız mümkün değildir. Yetkilileri bir kez daha;  gıda sektöründe sağlıklı gıda üretimi ve devlet güvencesi altında denetim yapılabilmesi için, küçük işletmelerin üretiminde eğitimli teknik elemanların mutlaka rol almasını sağlayacak önlemler almaya ve gerek özel sektörde, gerek kamu alanında teknik eleman istihdamını artırmaya çağırıyoruz.

ADI SOYADIMESLEKİMZA
politeknik.org.tr