Maden Mühendisleri Odası: “Facianın 18. Yılında 263 Maden İşçisini Saygıyla Anıyoruz”

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak-Kozlu Kömür Ocağı‘nda  grizu patlaması sonucu 263 maden işçisi yaşamını yitirmiştir. Bu kaza, dünya madencilik tarihinde yaşanan en büyük maden kazalarından birisi olarak tarihe geçmiştir.
Madencilik sektörü, doğası gereği içerdiği riskler nedeniyle özellik arz eden, bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren en ağır ve tehlikeli sektörlerin başında gelmektedir. Son yıllardaki kaza istatistikleri incelendiğinde, özellikle madencilik sektöründe iş kazalarının belirgin bir şekilde artarak devam ettiği görülmektedir. Odamız kayıtlarına göre, 2008 yılında 43 maden çalışanı iş kazası sonucu yaşamını yitirmişken, 2009 yılında bu sayı 92‘ye yükselmiş, 2010 yılında bugüne kadar  21‘e ulaşmıştır. Özellikle yeraltı kömür madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle, madencilik sektörü daha yakından izlenmeli, değerlendirilmeli ve kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir.
Sistematik yanlışlıklardan kaynaklanan sorunlar görmezden gelinerek, geçmiş kazalardan ders çıkarılmadan ve kazaların gerçek nedenlerini ortadan kaldıracak somut adımlar atılmadan  günü kurtaracak çalışmaların çözüm olmadığına inanıyoruz.
3 Mart 1992‘de Kozlu‘da ve diğer iş kazalarında yaşamını yitiren tüm emekçileri bir kez daha saygıyla anıyoruz.
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU