Maden Mühendisleri Odası: “Bugün 24 Ocak”

16 yıl önce bugün karanlık güçlerce aracına konulan bombanın patlaması sonucu, araştırmacı gazeteci Uğur MUMCU yaşamını yitirmiştir. Antiemperyalist mücadelenin neferini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Bugün 24 Ocak; ünlü kararların 29. yıldönümüdür. 24 Ocak 1980‘de başlayan uygulamalarla Türkiye, ekonomik, siyasal ve toplumsal olarak çok büyük bir değişikliğe sürüklenmiş, yepyeni bir yola sokulmuştur.

24 Ocak; ekonomide piyasa serbestisinin egemen olmasını, devletin üretim sektörlerine yatırım yapmamasını, elindeki sanayi girişimlerini özelleştirme ile elden çıkarmasını ve yatırımları özel sektörün yapmasını öngörmüştür.

24 Ocak‘ın bir de siyasal boyutu vardır. 24 Ocak‘ın siyasal tamamlayıcısı 12 Eylül, 1980 sonrasının baskıcı karanlığıdır. 12 Eylül rejimi; baskıcı anayasası ve öbür yasaları, zorunlu din dersleri, dinci ve ırkçı terörü beslemesi, düşünceleri nedeniyle insanların öldürülmesi, siyasal partiler, sendikalar ve dernekler üzerindeki yumruğu ile 24 Ocak‘ın siyasal ikizidir.

24 Ocak, aynı zamanda toplumsal dokuyu da parçalamıştır. Bu dönemle birlikte toplumsal değer ölçüleri olan; doğruluk, dürüstlük ve ahlak iyice çökmüş, tüm bu kavramlar parasallaşmıştır. Eğitim, sağlık ve tüm yaşamsal alanlar paraya dönüştürülmüş ve yalnızca parası olanların erişebildikleri bir duruma getirilmiştir. Daha da kötüsü, parasallaşma beyinlere iyice kazınmıştır. Toplumu oluşturan bireylerin birbirine güveni kalmamış, yardımlaşma ve dayanışma duyguları yok edilmiştir.

Toplumsal dokunun parçalanması bunlarla sınırlı kalmamış, 1980 sonrasında kamu bürokrasisi darmadağın edilmiş, rüşvet, yolsuzluk ve giderek hırsızlık olağan karşılanır olmuş, Türkiye‘yi düzeltmek üzere yurtdışından devşirilen prensler ya da dünyadaki yaygın adlarıyla Şikago çocukları bu süreci daha da hızlandırmış ve boyutlarını büyütmüşlerdir.

Tüm bu gelişmelerin sonucunda ülkemiz iyice yoksullaşmış, işsizlik ve borç stoku artmış, ırkçı ve gerici zihniyetler pek çok alana hakim olmuştur. Her alanda dışa bağımlılık artarak ülkemizin bağımsızlığı tartışılır hale gelmiştir.

Bugün de devam eden bu olumsuz durumdan kurtulmanın yolu, 12 Eylül Anayasasını reddetmek, tüm tarafların katılımıyla demokratik bir Anayasa oluşturmak, IMF ve Dünya Bankası politikalarına karşı çıkmaktan geçmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU