Maden MO: Taşeron Uygulamalarından Vazgeçilmelidir

Ülkemizde uzun yıllardır uygulanan neoliberal politikalar sonucu birçok kamu madencilik kurum ve kuruluşu küçültülmüş veya kapatılmıştır. Kamu kurumlarının yapmakla yükümlü oldukları asli görevleri, taşeronlaştırma ve rodövans (kiralama) yöntemleriyle özel sektöre devredilmiştir. Bunun sonucu olarak istihdam daralmış, emek sömürüsü katmerleşmiş ve örgütlenme zayıflatılmıştır. Bu uygulamaların yarattığı sorunlar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu‘nun çeşitli tarihlerdeki raporlarında da belirtilmiştir. 

Son günlerde Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü‘ne bağlı Güney Ege Linyitleri Müessesesinde kurumun asli görevi olan patlatma işi taşeron marifetiyle yaptırılmak istenmektedir. Bu uygulamaya işyerinde yetkili sendika olan Türkiye Maden İş Sendikası itiraz ederek, işyerinde eylem başlatmıştır.

Uygulanmak istenen bu yöntemle denetim bir şekilde gevşetilerek zayıflayacak, bunun sonucunda iş kazaları artabilecektir. Ayrıca iş barışı ciddi şekilde zarar görecektir.  Bu olayda Kurum, eleman yetersizliğini gerekçe olarak göstermektedir. Ancak; kurumun bugüne kadar başarıyla yürüttüğü görevini, ihtiyaç duyduğu eleman alımını yaparak mevcut yapısıyla yerine getireceği açıktır. Yılların birikimini içinde barındıran kurum bunu yapabilecek güçte ve yapıdadır.

Maden Mühendisleri Odası olarak, defalarca söylediğimiz gibi kamu kuruluşlarımızın yatırım yapılarak güçlendirilmesini, yeraltı kaynaklarımızın kamu yararı doğrultusunda değerlendirilmesini bir kez daha talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU