Kızılay’ın Gerçek Bir Kent Meydanı Olması İçin Yarışma
Spread the love

TMMOB birimleri,  Kızılay’ın gerçek bir kent meydanı olması için, proje fikir yarışması düzenliyor. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubeleri ile Çevre Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası bugün yaptıkları ortak açıklama ile 4. Kent Düşleri “Kızılay Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Fikir Yarışması” için lisans ve yüksek lisans öğrencilerine çağrı yaptılar.

Açıklamada Ankara’da “Kent Meydanı”nın çok önemli bir eksiklik olduğu vurgulanarak,  Kızılay’ın Ankara‘nın siyasi tarihinin, sosyal ve kültürel yapısının şekillendiği bir merkez olduğu belirtildi.

Kızılay’ın gerçek bir kent meydanı olmasıyla gerçekleşecek olanlar şöyle sıralandı:

• Başkent Ankara‘ya kent kimliği yeniden kazandırılacak,
• Ankaralılara kentli aidiyeti hissettirilecek,
• Kent merkezi araç istilasından kurtarılacak,
• Kentsel toplumsal muhalefete yaşayabileceği bir alan sunulacak,
• Mekânsal yapı ve toplumsal süreçlerin diyalektik ilişkisi desteklenecek,
• Farklı toplumsal sınıf ve kesimlerin karşı karşıya gelmesi sağlanacak,
• Sorunların ve uzlaşmazlıkların aşılmaya çalışılmasına katkı sunulacak,
• Farklılıkların tehdit olarak algılanmaması mümkün hale gelecek.

Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere iki kategoride ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek.


Spread the love