Kadın Mimar, Mühendis, Şehir Plancıları Forumda Buluştu

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu, “Kadın Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurultayı’na Doğru Forum’da Buluşuyoruz. Hayatı Büyütüyoruz” isimli etkinlikte buluştu. 20 Aralık günü Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen etkinlik, TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu’nun faaliyetlerinin anlatıldığı bir sunum ile başladı.

Kadın Komisyonu Başkanı Aynur Savaş ve komisyon üyesi/EMO İstanbul Şube Sekreteri Başak Koç’un yöneticiliğinde gerçekleştirilen forumda, kadın mimar, mühendis, şehir plancılarının sorunları tartışılırken, TMMOB Genel Kurulu’nda karar altına alınan Kadın Kurultayı konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Kadınların işe alınırken, iş yaşamında ve kamusal alanın bütününde yaşadıkları cinsiyet ayrımcılığının yaşamları üzerindeki etkileri üzerine tartışmalar yürütülürken, kriz döneminde yaşanacak işten atılmaların yoğunlaşacağı ve bunun en çok kadınları etkileyeceği vurgulandı. Kadın mühendis, mimar, şehir plancılarının profili konusunda bir envanter çalışmasına acilen ihtiyaç duyulduğu ve bunun çalışmalarına bir an önce başlamak gerektiği konusunda da fikir birliğine varıldı. Forum sırasında bir ön araştırma için anket formları da salonda dolaştırıldı.

EMO tarafından sekretaryası yürütülecek olan ve ilk kez yapılacak olan TMMOB Kadın Kurultayı’nın içeriği ve ön çalışmaları üzerine de çeşitli önerilerin tartışıldığı forumda, bölgesel çalıştayların önemi üzerine tartışmalar yürütüldü. TMMOB örgütlülüğünün üye ile ve özellikle kadın kurultayına doğru giderken kadın üyelerle ve üye olmayan kadın mühendis, mimarlarla bağının kurulması noktasında yapılacak bu türden etkinliklerin kritik bir önem taşıdığı vurgulandı.

Kadın Komisyonu’nun Türkiye’deki kadın hareketi ile dayanışma içersinde olduğu ve hareket alanının sadece kadın mühendis, mimarların sorunları olmadığı; 25 Kasım, 8 Mart gibi günlerde ya da kadın direnişlerinin, şiddet olaylarının yaşandığı her yerde de kadın hareketi ile dayanışma içersinde olunacağı söylendi.

TMMOB örgütlülüğü içersinde kadınların yönetim kademelerinde yer alma sorununun da tartışma başlıklarından birisini oluşturduğu forumda, şu anki TMMOB Yönetim Kurulu’nda kadınların bir kişi ile temsil edildiği, odalar bazında da benzer bir tablonun varolduğu, bunun karşısında ise daha fazla örgütlenme çalışmalarının yürütülmesi ve kota koyma gibi önlemlerin alınması gerektiği görüşleri ortaya atıldı. Foruma TMMOB Yönetim Kurulu’nun tek kadın üyesi Gülay Odabaşı da katılım gösterdi.

politeknik.org.tr