JFMO: “Önlenemeyen Kazalar! Yitirilen Canlar, Bu Kaza Son Olsun”

07.01.2013 Pazartesi günü Zonguldak‘ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü kömür ocağında “Ani metan gazı püskürmesi” (degaj) sonucu oluşan göçükte sekiz maden emekçisi hayatını kaybetti.

Yaşamını kaybeden emekçileri saygıyla anıyor, ailelerine, yakınlarına ve ulusumuza baş sağlığı diliyoruz.

Uzun yıllardır uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb. gibi yanlış uygulamalarla; kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyimi yok edilmiştir. Maden ocaklarının; kamu kurum ve kuruluşlarının yerine,  mühendislik tekniği ve teknolojik alt yapısı yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı şirketlere bırakılması, kamusal denetimin yeterli ve etkin bir biçimde yapılmaması, iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. Kozlu Müessese Müdürlüğü kömür ocağında meydana gelen patlama bunun somut kanıtıdır.

Madencilik sektörü, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yüksek risk taşıyan bir yatırım ve üretim alanıdır. Ancak, çağdaş ülkelerde; deprem sel, heyelan gibi afetlerde olduğu gibi maden ocaklarında da kazalar ve işçi ölümleri en aza indirilmiştir. Bunu başaran ülkeler teknolojiden, bilimden ve her şeyden önemlisi yerbilim mühendisliklerinden gerektiği kadar yaralanmaktadırlar. Az yatırımla çok kâr etmeyi ilke edinen taşeron firmalar, bilimden, teknolojiden ve mühendislik uygulamalarından bihaber üretim yapmaya devam etmekte ve işçi ölülerine davetiye çıkarmaktadırlar.

Maden ocaklarında meydana gelen kazalarda, emekçilerin, üretenlerin, alın teri dökenlerin ölümleri, kârdan başka bir şey düşünmeyen taşeron şirketlerin sorumluluğu olduğu kadar, yeterli denetimi yapmayan, madencilik mevzuatını emekçilerin lehine düzenlemeyen kamunun da o ölçüde sorumluluğu vardır.

Binlerce Jeofizik, Jeoloji ve Maden Mühendisinin işsiz, boş gezdiği ülkemizde, maalesef madencilik sektöründe mühendis istihdamı çok düşük seviyede tutulmaktadır. Maden arama, işletme ve üretim faaliyetlerinin tüm safhalarında mühendislik hizmetlerinden kaçınan, özelleştirmeci, taşeronlaştırmacı anlayışlar daha nice ocağın sönmesine, emekçilerin ölümlerine neden olmaya devam edecektir. Zaman geçirmeden, derhal TAŞERONLAŞMAYA son verilmelidir.

Madensiz sanayi, sanayisiz kalkınma mümkün değildir.

Madenlerini özelleştiren, işçisini taşeronlaştıran ve kamusal denetimi yapmayan ülkeler, bilime, teknolojiye ve mühendisliğe önem veren ülkelere bağımlı olmaktan kurtulamazlar.

Madencilik sektöründe kazaların önlenmesi için; kamusal denetim artırılmalı, taşeronlaşma uygulamaları durdurulmalı, ucuz işgücüne dayalı ve örgütlenmeyi engelleyen çalışma anlayışına son verilmeli, Jeofizik, Jeoloji ve Maden Mühendisliği bilim ve tekniğinden uzak arama ve işletme anlayışı biran önce terk edilmelidir. Bu felaketin gerçek sorumluları biran önce bulunarak yargının önüne çıkarılmalıdır.

KAZALAR ÖNLENSİN, OCAKLAR SÖNMESİN, CANLAR YİTİRİLMESİN, BU KAZA SON OLSUN…

Bu kazanın son olması dileğiyle, yaşamını kaybeden emekçileri saygıyla anıyor, ailelerine, yakınlarına, madencilik camiasına ve ulusumuza baş sağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
XIV. Dönem Yönetim Kurulu