Jeofizik MO: Katkı Paylarına (Har(a)çlara!) Hayır, Yaşasın Eşit, Parasız, Bilimsel ve Demokratik Eğitim

Neoliberal politikalar, ülkemizde tüm kamunun varlığını yok etmiş halkın ücretsiz olarak sağlık ve eğitim hizmeti alma hakkını elinden almaya başlamıştır. Halkın yaşam alanı daraltılmış, darbe ve krizlerin gölgesi altında bütün temel insani haklar ticarileştirilmiştir.

YÖK, katkı paylarına  %8 ile %500 oranında zam yapma kararı almaktadır. Orta ve alt düzey gelir grubuna giren ailelerin çocuklarının yüksek öğrenim hakları yapılacak bu zamlarla gasp edilmektedir.  İşçi ve emekçi halkımızın çocuklarının eğitim hakları elinden alınarak “ucuz işgücü” olarak kapitalist sistemin çarklarında öğütülmek istenmektedir. Eğitim hakkı, en temel insan haklarından biridir. Küresel kapitalizm, ülkemizde emekçi sınıflara yoksulluğu dayatmakta ve kapitalizm, krizin faturasını en temel insan hakkı olan eğitim, sağlık ve barınma hizmetlerini özelleştirerek ya da katkı payı denilen “haraçlarla” emekçi halkımıza çıkarmaktadır.

Öğrenci harçlarına yapılan akıl almaz zamlar ve meslek liselerine uygulanan katsayıların kaldırılması üniversitelerde oluşturmak istenen profili gözler önüne sermektedir. Düşük gelirli ve dini eğitimin alt yapısından olmayan gençlik sokaklara, kahvehanelere mahkum edilmektedir.

Emperyalizm unsuru YÖK 12 Eylülden bu yana kapitalist sistemin gereklerini, eğitimin ve bilimin en önemli unsuru olan üniversitelere empoze etmiş ve sonunda üniversitelerimiz özelleştirmenin eşiğine gelmiştir.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası olarak eşitliğin, özgürlüğün ve direnen gençliğin arkasındayız. Bugün sokaklara haklarını almak için çıkan gençlik, emekçi sınıfla dayanışarak bu gidişe elbet dur diyecektir.

Eşit, Parasız, Bilimsel ve Demokratik Eğitim, HEMEN

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
XII. Dönem Yönetim Kurulu