İMO: “Halka karşı, Halka rağmen… Beyhude bir Çabanın içerisindesiniz…”

Taksim Gezi Parkı, siyasi iktidarın aldığı karar uyarınca yıkılmak ve yerine AVM yapılmak isteniyor. Parkına, yeşiline, kentine, kent kimliğine sahip çıkanlar ise polis şiddetine maruz bırakılıyor. Bu iki olay siyasi iktidarın nasıl bir Türkiye özlemi içerisinde olduğunu, nasıl bir ülke yaratmak istediğini gösteriyor.

Taksim Gezi Parkı`nın yıkılarak yerine AVM yapılma kararı, siyasi iktidarın paranın mutlak hakimiyetini hedeflediğinin somut örneğini oluşturmaktadır. Bu bir AVM hükümetidir; Taksim Gezi Parkı`nın yıkılması, bunun tescil edilmesinden başka bir şey değildir. İktidar, ülkenin geleceğini, çocuklarımızın yarınlarını AVM`lere, Boğaz köprülerine tercih etmektedir. Siyasi iktidar için yeşil alanlar, su havzaları, ormanlık bölgeler, kentsel kimlik, kentsel bellek, insan odaklı yatırımlar değil, sermayenin ihtiyaçları, kar hırsı, yandaşların daha çok zengin edilmesi önemlidir.

Tam bir yağma ve talan düzeniyle karşı karşıya bulunmaktayız. Bütün ulusal ve doğal değerler rant vesilesi gibi görülmekte, bu hedef özelleştirmeler ve yeşili, akarsuları yok eden projelerle gerçekleşme şansı bulmaktadır.

Hükümet Taksim Gezi Parkı`nı ortadan kaldırılmakta kararlıdır. Üç günden bu yana “İstanbul`un orta yerinde” yaşananlar, iktidarın neoliberal politikaları uygulamakta ne kadar kararlı olduğunu göstermektedir. Taksim`de sergilenen polis şiddeti Hükümetin otoriter, despot yanına işaret etmektedir. Çevreye, yeşile sahip çıkan gruplar; aydınlar, sanatçılar, siyasetçiler, akademisyenler, gençler, kadınlar, yağma ve talana karşı çıkanlar, demokratik hakkını kullananlar “buldozerlerin” altında ezilmek istenmektedir. Taksim`de yaşananlar göstermiştir ki bu hükümet AVM`ci olduğu kadar baskıcı bir hükümettir.

Günlerdir Taksim`de yaşananlar açığa çıkartmıştır ki bu hükümet hukuk tanımazdır, demokrasiden ve bilimden, kamu yararından nasibini almamıştır.

Yanıtlanması gereken soru şudur: Türkiye`nin geleceğini kim belirleyecektir? O dozerleri Gezi Parkı`na gönderenler ve oraya dikilecek AVM için şimdiden avuçlarını ovuşturanlar mı, yoksa dozerlerin karşına dikilenler,  ağaçlara sarılarak korumaya çalışanlar mı?

Türkiye bugün değerlerine, simgelerine, haklarına sahip çıkıyor. Bunu vahşice bastırmaya çalışan iktidar ise bu ülkenin sahipsiz olmadığı gerçeğiyle yüzleşiyor.

İnşaat Mühendisleri Odası