HKMO: Eğitimde Eşitsizlik Harçlara Zamla Artıyor!

12 Eylül askeri rejiminin ürünü olarak üniversiteyi gerici-piyasacı bir zihniyet doğrultusunda dönüştürmeyi misyon edinmiş olan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), bu amaç doğrultusunda hemen her yıl yaptığı gibi bu yıl da üniversite harçlarına %8 ile %500 arasında zamlar yapmayı planlamaktadır…

Eğitim, her geçen gün biraz daha ulaşılamaz hale geliyor. Üniversiteye girmek için dershanelere, özel kurslara dökülen tonla paranın ardından üniversiteye giren öğrencinin ve ailesinin çilesi bitmiyor. Kira, yol, yurt, yemek derken liste kabardıkça kabarıyor. Bunu zorlaştırmak için elinden geleni ardına koymayan YÖK, bu sefer de ‘harç‘ olarak adlandırılan katkı paylarına  %8 ile %500 oranında zam yapma kararı alıyor. Yapılan son zamlar ile bazı lisans programlarının 2009-2010 akademik yılı katkı payı miktarları şöyle olacak: Mühendislik Fakülteleri 387 TL, Veteriner fakülteleri 386 TL, İTÜ İşletme Fakültesi 402 TL, tıp 591 TL olurken, ikinci öğretimlere ise %100 ile %500 oranında değişen zamlar geldi. Buna göre, mühendislik fakülteleri 1.416 TL‘den 2.400 TL‘ye veteriner fakülteleri 1.976 TL‘den 5.276 TL‘ye, devlet konservatuarı 3.952 TL‘den 6.935 TL‘ye, engelliler entegre yüksekokulu 1.782‘den 8.605 TL‘ye çıkarılacak. Asgari ücretin ayda 571 TL olduğu bir ülkede bu harç ücretleri tek bir anlama geliyor: Paran Yoksa Okuma! YÖK tersinden okunursa, gençliğe KÖY‘ü göstermektedir.

Neo-liberal dönüşümle beraber gelen yönetişim anlayışı ile üniversiteler özel şirketlere, öğrenciler ise müşteri konumuna gelmişlerdir. Son dönemde öğrenci harçlarına yapılması planlanan fahiş miktardaki zamlar da bu durumun en somut göstergesidir. Eğitim, hem en temel insan haklarından biri hem de her yurttaşın anayasal yurttaşlık haklarından biridir. Bu nedenle her yurttaşın eğitim hakkından eşit olarak yararlanabilmesi gerekmektedir. Ne yazık ki YÖK ve hükümet işbirliğiyle bu temel gerçeği yok saymakta, gençliğin yüksek öğrenim hakkını ellerinden almaktadır. Üniversiteler de hükümet tarafından birer rant aracına dönüştürülmekte, eğitim hakkı ve eğitimde adalet ise hiçe sayılmaktadır. İşçi ve emekçilere kesilen kriz faturasına böylece üniversite öğrencileri de eklenmektedir. YÖK, üniversitelerin eğitim kalitesini arttırma yönünde çalışmalar yürütmek yerine, üniversiteleri ticari merkezlere dönüştürmektedir.

Üniversite öğrencilerinin bu harçlara karşı yaptıkları protestoları destekliyoruz ve haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Sadece belirli bir sınıfa adalet ve hak tanıyan YÖK ve hükümetin izlediği bu politikalara karşı olduğumuzun da altını çiziyoruz. Harç zamları geri çekilmelidir, üniversiteler özerk ve demokratik olmalıdır. Üniversiteler ticarethane değil, bilimsel bilgi üretme mekanları olmalıdır. Eğitimin her kademesi eşit, nitelikli ve parasız olmalıdır.

Eğitim hakkı satılıyor! Orta ve alt düzey gelire sahip ailelerin çocukları için üniversite eğitimi ‘lüks‘ olmaya başlıyor. Kontenjanlar arttırılırken harçlara yapılması düşünülen fahiş zamlarla eskisinden de az öğrenci üniversitelere gidebilecek, devam edenler bırakmak zorunda kalacak! ‘Kriz var!‘ diyerek ailelerimizin ücretlerine/maaşlarına yapılan % 4-8 zamlarla, özel sektörde ve devlette işten çıkarmalarla harçlara yapılmaya çalışılan % 8-500 zam nasıl bağdaştırılıyor?

Kapitalizmin küresel krizinin yoksulluğu ve yoksunluğu daha da derinleştirdiği bir süreçte, “meslek liselerinin önünü açıyorum(!)” görüntüsü altında üniversiteye girişte katsayı düzenlemeleri yaparak eğitimde fırsat eşitliğini sağladığını iddia eden YÖK, acaba öğrenci harçlarına yapmak istediği zamlarla çok daha büyük eğitim eşitsizlikleri yarattığının farkında değil midir? Öğrenci harçlarına yapılacak zamlar; eğitimde eşitliği katsayıya indirgeyen YÖK‘ün ve onun temsili ettiği zihniyetin aslında eşitlik gibi bir derdinin olmadığını, aksine eşitlik körü olduğunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI