EMO: “Nevruz/Newroz Kutlu Olsun!”

İyilik ve kötülüğün ezeli çatışmasında, insanlığın her zaman barıştan ve iyilikten yana tavır alması yolunda ezilenlerin isyanını simgeleyen Demirci Kawa Efsanesi‘nin bugün de insanlığa, bölgemize ve ülkemize ışık tutması dileğiyle Nevruz/Newroz‘u kutluyoruz. Demirci Kawa‘nın bir çocuğunu daha zalim hükümdara kurban vermemek için, Nevruz/Newroz olarak kutlanan bugün başlattığı başkaldırı destanı, ezilenlerin içinde barındırdığı mücadele tohumlarını kuşaktan kuşağa taşımaktadır.

Emperyalizmin ülkemizin de içinde yer aldığı bölgede yürüttüğü, ana ekseni enerji paylaşım savaşı olan politikaları karşısında ezilen halkların mücadelesi daha da önem kazanmaktadır. Bugün kutladığımız Nevruz/Newroz, bu savaşım içerisinde ezenlerin değil ezilenlerin yanında olma sorumluluğunu bizlere hatırlatmaktadır. Bu çerçevede ülkemizin dış politikada içine sürüklenmek istendiği savaş politikasını kabul etmek mümkün değildir. Nevruz/Newroz‘un ortak bayram olduğu Ortadoğu‘da barışın egemenliğini savunmak için “komşularla sıfır sorun” diye diye varılan “bütün komşularla kavga” politikasından vazgeçilmeli, hatta savaş çığırtkanlıklarına son verilmelidir.

Ülkemizin içinde yer aldığı coğrafyanın bugüne kadar yaşadığı acı ve gözyaşı ortamına Nevruz/Newroz‘un baharın tohumlarıyla umut ve ışığı getirmesini temenni ediyoruz. Kürt sorununda eşitlik ve özgürlük temelinde, demokratik bir zeminde barış ortamı yaratılmasını umut ediyoruz. Anadolu, Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar‘ın ortak günü olan Nevruz/Newroz‘u kutlayan tüm halkların bayramını bu yıl da “demokrasi ve barış” özlemiyle kutluyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odası