EMO İstanbul Şubesi: “Bilgi Üniversitesi tarafından mobbing yapılan üyemizin yanındayız”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 6235 sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası hükümleri doğrultusunda 1954 yılında kurulmuş, ülke sınırları içinde faaliyet gösteren elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, kontrol, haberleşme, telekomünikasyon, biyomedikal, yazılım ve bilişim mühendislerinin üye olduğu, Anayasa’nın 135. maddesinde yer alan tanımıyla, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. EMO, üyesi mühendislerin özlük haklarını korumak ve mesleki gelişimlerini sağlamakla yükümlüdür.

ODA ÜYELİĞİ
Odamız üyelerinin de görev yaptığı Bilgi Üniversitesi’ndeki çalışanların; Anayasal bir hak olan sendikal örgütlenme hakkını kullanma girişimlerini saygı ile izliyoruz. Aynı süreçte Bilgi Üniversitesi yönetiminin üyelerimiz de dahil çalışanlara yönelik zaman zaman uygulamaya koyduğu haksız ve hukuksuz uygulamalara, işten çıkarmalara da hayretle tanık oluyoruz.
 
Bu uygulamalardan biri de, üyelerimizden Tonguç Koç’un 2 Temmuz 2010 günü işten atılmak istenmiş olmasıdır. Üniversite emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarının korunması, iş güvenceli çalışma ortamının sağlanması sürecinde inisiyatif almış üyemizin, anayasal bir hakkı kullandığı için işten atılmak istenmesini düşünmek bile istemiyoruz. Ancak üyemiz Tonguç Koç’un sendikal örgütlenme sürecinde sendikaya üye olması sonrası karşılaştığı durum, Bilgi Üniversitesi yönetiminin sendikal örgütlenme ve hak aramaya karşı olumsuz tavrını göstermektedir.  
 
Tonguç Koç’un işten çıkarılma girişimi; Yazılım Geliştirme, Bilgi İşlem, Öğrenci İşleri, Kayıt İşleri ve Planlama bölümü çalışanlarının tepki gösterip çalışma arkadaşlarına sahip çıkması ile yarım saat sonra uygulamanın durdurulması, bu uygulamanın temelsizliği ve hukuksuzluğundan başka bir anlam taşımamaktadır. Bilgi Üniversitesi yönetimi işten atma girişimi gerekçesi ile yarım saat içinde işten atma girişimini neden durdurduğunu, üyemize açıklamak durumundadır.
 
Gelecekte yeniden işten atma girişimini tekrarlaması halinde ve bundan sonra üyelerimize karşı gündeme getireceği hukuksuz uygulamalar ile yasalarımızda suç olan mobbing uygulamaları karşısında, yasal girişimleri başlatan üyelerimizin yanında yer alıp, kamuoyuna yönelik bilgilendirmeler yapmaktan geri durmayacağız.
 
Bilgi Üniversitesi yönetimini, çalışanların örgütlenme ve hak arama çalışmaları karşısında yasalara saygılı olmaya, antidemokratik uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz.
 
Üyelerimizin hak ve özgürlüklerini her düzeyde korumak için yanlarında olacağımızı ve mücadele edeceğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz. Sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan diğer işçilerle de dayanışma içerisinde olduğumuzu kamuoyuna açıklıyoruz.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
37. Dönem Yönetim Kurulu