EMO 42. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

EMO 42. Olağan Genel Kurulu 26- 27- 28 Mart günlerinde İMO Teoman Öztürk toplantı salonunda yapıldı.

Genel kurul gündeminin olağan akışında çalışma programının görüşülmesi maddesinde 50’den fazla delege söz aldı. Konuşmalarda geçmiş dönemin değerlendirilmesi ve yeni döneme ilişkin öneriler oldukça sınırlı kaldı. 41. dönem EMO sekreteryalığında yapılan TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları (MMŞP) Kurultayı ile Kadın MMŞP Kurultayı ile ilgili değerlendirmeler de çok az sayıda delege tarafından yapıldı.

Genel kurulun ikinci gününde, komisyon raporlarının görüşülmesi gündeminde hareketli anlar yaşandı. TMMOB Ücretli-İşsiz MMŞP Kurultayı kararlarının büyük kısmının EMO genel kurulunda karara dönüşmesi ve TMMOB’ye taşınması için karar komisyonuna verilen önergeler uzun tartışmalara vesile oldu. Verilen önergeler, kurultay kararlarının EMO 42. Olağan Genel Kurulu’nda gündem haline gelmesini sağlarken, önerge halinde verilen bazı kurultay kararlarının yapılan oylamalar sonucu genel kurul kararına dönüşmemesi, genel kurula damgasını vurdu.

Genel kurul kararına dönüşmeyen önergelerden birisi ‘EMO; sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarının bir gereği olarak, tüm mal ve hizmetlerin üretimi ve sonuçlarının denetiminin kamusal olması ve kamu kurumları tarafından sağlanması için yasama organına baskı oluşturur ve bu sayede işsiz üyeleri için kitlesel iş alanı oluşturulmasını da sağlar.’ ifadesinin yer aldığı önergeydi. Önerge sahipleri, kamusal denetimin alanının boş bırakılarak piyasalaştırılmasına karşı mücadele edilmesi; asansör denetimleri, topraklama ölçümleri, elektromanyetik alan ölçümleri gibi halk sağlığını ilgilendiren denetimlerin meslek odalarınca değil yerel yönetimler gibi kamu kurumları tarafından yapılması; bu ve benzeri denetimlerin yapılması için ilgili kamu kurumlarında yeterli sayıda mühendis istihdam edilmesi gerektiği tespitleriyle önergenin kabulü için çağrı yaptı. Önerge aleyhinde yapılan konuşmalar meslek odalarının görevlerinden birisinin bu ölçümlemeler ve denetimler olduğu üzerineydi. Oylama sonucunda yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Denetim ve ölçüm faaliyetlerinin günümüzde Oda gelirlerinin büyük oranını oluşturması, bu konunun tartışılmasında bir gölge görevi görürken, önergenin kabul edilmemesi EMO’da kamusal alanın ve Oda faaliyetlerinin tartışılmasının zorunluluğuna da işaret etti.

Kabul dilmeyen bir diğer önerge işyeri temsilcilikleri mekanizmasının aktif hale getirilmesi ve organize sanayi bölgeleri gibi az sayıda mühendis çalıştıran firmaların bulunduğu alanlarda bölge temsilcilikleri kurulması üzerine verilen önergeydi.

Genel kurulun ikinci günü yoğun gündemler sebebiyle tartışmalar çok geç saatlere kadar sürdü. EMO’nun enerji verimliliği yasası gereği enerji yöneticiliği eğitimi verebilmesi için yetkilendirilmesini isteyen önergeye EMO’nun akreditasyona ve yetkilendirmeye karşı olan delegeleri karşı çıktı. Uzun tartışma gerektiren önergenin saatin çok geç olması ve salonda çok az sayıda delege kalması sebebiyle oylatılmaması için sözlü önergede bulunuldu. Buna rağmen önergenin oylamaya açılması ve karara dönüşmesi, bu kararın meşru olmadığı söylemlerine yol açtı ve bazı delegeler genel kurul salonunu terk etti.

Beyaz ve turuncu liste olmak üzere Oda kurullarına aday iki liste genel kurulun son gününde, seçim gündemiyle delegasyonun karşısına çıktı. Bilgisayar ve elektronik mühendislerinin de Odası olan EMO yönetim kuruluna aday iki listenin adayları arasında bilgisayar, elektronik ve kadın mühendislerin bulunmaması dikkat çekiciydi. Seçim beyaz listede yer alan 6, turuncu listede yer alan bir adayın yönetim kurulunu oluşturmasıyla sonuçlandı. Diğer kurullara aday olanların tamamı beyaz listenin adayları olarak belirlendi.

Ayrıntılı seçim sonucu:
EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu: Beyaz listeden Cengiz Göltaş (472 oy), Cemil Kocatepe (467 oy), Serdar Paker (451 oy), Mehmet Bozkırlıoğlu (409 oy), Mehmet Turgut (400 oy) ve Erdal Apaçık (380 oy), turuncu listeden Emir Birgün (400 oy)

EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Beyaz listede yer alan Yeşim Aydoğan (401 oy), İrfan Şenlik (397), Mehmet Ekinci (392 oy), Arif Cevizci (387 oy), Ercan Sekin (382 oy), Birkan Sarıfakioğlu (379 oy) ve Yılmaz Kocaoğlu (370 oy)

EMO Onur Kurulu: Tuncay Özkul, Suat Yılmaz, Mustafa Şerit, Özcan Uğurlu ve Mustafa Demirören seçildi. Onur Kurulu yedek üyeleri de, Olgun Yurt, Kadri Durgun, Metin Sağdıçoğlu, İkram Erdoğan ve Nurhan Hikmet Parlak

EMO Denetleme Kurulu: Şaban Filiz, Ömer Çelik, Turan Aydemir, Cengiz Süzük, Metin Telatar, Gıyasi Güngör ve Kamer Gülbeyaz seçildi. Denetleme Kurulu yedek üyeleri de, Bülent Bayraktar, Barış Al, Yakup Akyol, Erdem Güneşligün, Nurcan Bircan Yayla, Barış Al ve Nizamettin Demirci

TMMOB Yönetim Kurulu Adayları: Hüseyin Önder, Hüseyin Yeşil ve Volkan Gürcan

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayı: Musa Çeçen

TMMOB Denetleme Kurulu Adayı: Macit Mutaf

politeknik.org.tr