İMECE Büyükşehir Belediyesi Önündeydi

“İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yılda şehircilik açısından aldığı yanlış kararları protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup adına Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi Sözcüsü Nazım Akkoyun bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, belediyenin çürük ve niteliksiz TOKİ konutları ürettiği, şehir planlamasını çarpık kentleşmeyi önlemek için değil rant sağlamak amacıyla yaptığı, orman ve su havzalarını yapılaşmaya açtığı savunuldu.

Rantı artan okul ve hastane alanlarına göz dikildiği, Sulukule’de yüzlerce yıllık bir mahallenin yaşam kültürü hiçe sayılarak tescilli tarihi yapıların yıkıldığı öne sürülen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
Sonuçlar göstermektedir ki son 5 yılda İstanbul’da yöneticiler için kent toprağı, insandan daha değerli hale gelmiştir. Allı pullu küresel kent söylemleri ile dar gelirli ve yoksul aileler kent merkezinden kentin dışına sürülürken onlardan boşalan yerlere çok katlı ofis binaları, lüks konut siteleri, rezidanslar, alışveriş merkezleri yapılarak, yerli, yabancı parası bol müşteriler için kent kurgulanıyor. Kamu kaynaklarının nasıl, ne için ve kimlere harcandığı konusunda kimselere bilgi verilmezken bir de bu kaynaklarla yapılan yeni projeler mevcut sorunları büyütüyor. Altyapının yetersizliği nedeniyle yapılan yenileme çalışmalarının maliyeti yine kamuya yükleniyor.”

Basın açıklamasının ardından şehir plancıları, harita mühendisleri, inşaat mühendisleri ve sosyologlar tarafından hazırlanan ”İstanbul Kent Raporu” basına dağıtıldı.

 

 

Kaynak: cumhuriyet.com.tr