Doğanın Talanına ÇED Muafiyeti Geliyor!

Doğayı talan eden sermayenin rantına açan birçok projeye Çevre Kanunu’nda değişiklik yapılarak ÇED muafiyeti getiriliyor.

Ülkemizde 1993 yılında yayımlanan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği’yle, projelerin doğaya ve insana etkileri araştırmak, bu etkileri ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek amaçlanmaktadır. ÇED sürecinde projelere dair demokratik kitle örgütlerinin ve kamu kurumlarının görüşleri, halkın fikirleri alınmaktadır.

Doğayı, kentleri rant alanı olarak görüp sermayeye devreden AKP hükümeti ÇED sürecini projelerin önünde engel olarak görmektedir. AKP hükümeti, iktidara geldiği 2002 yılından itibaren birçok defa ÇED Yönetmeliği’nde değişiklik yapmak istemiş, ancak her defasından açılan davalarla bu değişiklikler iptal edilmiştir.

Rant Uğruna Çevre Kanunu Değiştiriliyor

ÇED yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin mahkemeler tarafından iptal edilmesi üzerine AKP hükümeti, ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ içerisinde Çevre Kanunu’nda da değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

AKP’nin hazırladığı kanun taslağında ÇED ile ilgili yapılacak değişiklik şu şekilde ifade ediyor;

      “Madde il 23/06/1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesislerin Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.”

Hazırlanan bu kanun taslağı, 1997 yılından önce yatırım programına alınmış olan Ilısu Barajı, 3. Köprü gibi birçok projeye ÇED muafiyeti getiriyor.

ÇMO Değişikliğe Tepkili

Çevre Mühendisleri Odası, Çevre Kanunu’nda yapılaması planlanan değişiklik hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kanunda yapılacak değişikliğin halk sağlığını tehdit edeceği, doğayı talan edeceği ifade edildi. Hazırlanan taslakla, ÇED muafiyeti ile halkın projelere dair görüşlerini iletmelerine engel olunmaya çalışıldığı belirtildi.

politeknik.org.tr