Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi: “Çevre görevlisi değil çevre mühendisiyiz, eğitim ticaretine boyun eğmeyeceğiz!”
Spread the love

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleriyle hayatımıza giren “Çevre Görevlisi” kavramı, dört yıllık lisans eğitimi sonucu hak kazandığımız Çevre Mühendisliği meslek alanını, birkaç günlük bir eğitim ve sınavla farklı meslek gruplarına açmıştır.

Başlı başına bir meslek alanı gaspı oluşturan bu durumla da yetinilmemekte; Çevre Mühendisi ünvanına hak kazanmış meslektaşlarımızın kendi uzmanlık alanlarında “Çevre Görevlisi” olarak çalışabilmesi için ayrı bir eğitim zorunluluğu getirilerek, dört yıllık mesleki eğitimimiz yok sayılmaktadır.

Üstelik, bu hak gaspları sonucu meslektaşlarımızın katılmak zorunda bırakıldığı bu eğitimler bir “RANT” aracına da dönüştürülmekte; mesleğini yapabilmek ve geçimini sağlayabilmek için bu duruma katlanan meslektaşlarımızın cebinden büyük miktarda haksız kazanç sağlanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; 2009 yılından beri farklı versiyonlarını yürüttüğü Mevzuat değişiklikleri süreci ile; meslek alanımızın, 4 yıllık çevre mühendisliği eğitimimiz ve diplomamızın 3-5 günlük bir eğitim ile diğer meslek gruplarına “çevre görevlisi” adı altında verilen belge ile itibarsızlaştırıldığı “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında ticari bir rant haline gelen eğitimler gerçekleştiriyor.

2014 Yılı içerisinde Çevre Görevlisi Eğitimleri düzenlenmiş; 4 yıllık çevre mühendisliği eğitimini başarı ile tamamlayan meslektaşlarımız diğer meslek grupları ile birlikte eğitime ve tabii tutularak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye Çevre Koruma Vakfı ( TÜÇEV) üzerinden yürüttüğü bir ticari ranta zorunlu tutulmuş, eğitim ve belge ücreti olarak ödenen yüksek rakamlarla karşı karşıya bırakılmışlardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gözünü Çevre Görevlisi Belgesi sahiplerine çevirmiş ve “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamında bulunan “Eğitim” başlıklı 17. maddesine göre” Bakanlık, belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez eğitim verir veya verdirir. Çevre Görevlileri vize dönemi içinde en az bir kere bu eğitime katılmak zorundadır. “ hükümleri kapsamında Mart Ayında Antalya’da gerçekleştirdiği eğitimde yüzlerce çevre görevlisi belgesine sahip kişiye; Belge sürelerinin dolmasına 1 yıl gibi süreler olmasına karşın katılma zorunluluğu getirmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye Çevre Koruma Vakfı ( TÜÇEV) üzerinden yürüttüğü ve meslektaşlarımızın mesleklerini yerine getirebilmek için 900 TL Eğitim ücreti ödemek zorunda bırakılmaları bir yana; belge süreleri devam etmesine karşın bir e- mail yolu ile eğitimden birkaç gün önce eğitime katılmak zorunda oldukları belirtilerek; bir zorlama içerisine sokulmuşlardır.

Mart ayında Antalya’da yapılan eğitimde; 400 kişilik salonlarda, Bakanlık Yetkilileri tarafından 10 dakikalık sunumlar ile gerçekleştirilen eğitimde yaşanan manzaralar amacın eğitim olmadığını bir kez daha ispatlamıştır.

Tüm itirazlarımıza rağmen Çevre Görevlisi Eğitimi konusundaki ısrarını sürdürmekte olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kez de yeni belge alacaklar için Çeşme’de üç farklı otelde 900 kişilik kontenjan açarak eğitim düzenlemiştir. Eğitim tarihinden kısa bir süre önce yapılan duyuruda günlük eğitim bedelinin 50 TL, Otel konaklama ücretinin günlük 290 TL ve konaklamalı paket bedelinin 1160 TL olduğu belirtilmektedir. Bu sefer “Vakıf” aracılığı ile değil de “Organizasyon Firması” aracılığı ile gerçekleştirilen eğitimde; Yalnızca eğitime katılarak belge almak isteyen meslektaşlarımıza organizasyon firması tarafından konaklamanın zorunlu olduğu belirtilmiştir. İzmir’de, Çeşme’de oturan meslektaşlarımız bile yüksek ücretler ödeyerek otellerde konaklama zorunda bırakılmışlardır. Asgari ücretin 949,07 TL olduğu ülkemizde asgari ücretin çok da üzerinde olmayan ücretlerle çalışan veya iş bulması için çevre görevlisi belgesi almak durumunda kalan çevre mühendislerine fahiş bedellerle eğitime katılmak zorunda bırakılmıştır. 2014 Yılı içerisinde yapılan Eğitimlerin tamamında farklı ücretlendirme uygulanması bu ticaretin de bir göstergesidir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak, meslek alanımıza yapılan bu saldırı ve tecavüzü, eğitim ücreti adı altında alınan haracı kesinlikle kabul etmiyoruz.Mücadelemiz, meslek alanımızla ilgili tüm hak ihlalleri ortadan kaldırılana ve mesleki yetkilerimiz eksiksiz olarak (Çevre Görevlisi değil) “Çevre Mühendisleri”ne iade edilene kadar sürecektir.

Ülkemizin doğal varlıklarının ve çevre yönetiminin koruyucusu yönlendiricisi olması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ülkemizin Çevre Yönetimindeki en önemli problemlerin kaynağı olduğunu; Çevrenin ekonomik kalkınma adı altında ranta kurban edildiği günümüzde Çevre Mühendisliğinin de bu rant sisteminin bir parçası olarak kullanılmasının yarattığı meslek gaspına; farklı disiplinlere 3-5 günlük eğitimlerle verilen belgeler sonucu ortaya çıkan çevresel risklere karşı mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

Bilinmesini isteriz ki; İlgili mevzuat gereği; bugün Çeşme’de başlayan ve Meslektaşlarımızın yüksek katılım ücretleri karşılığı katılım sağlamak zorunda bırakıldığı; “Çevre Görevlisi Eğitimi” adı altında yapılan uygulama meslektaşlarımız için bir buluşma olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. “Çevre Mevzuatı Eğitimi” organizasyonu kapsamında Bakanlık Yetkililerinin de; Meslek alanları doğrultusunda yürütülen mevzuatlara da hakim olarak çalışmalarını gerçekleştiren Çevre Mühendislerinin deneyimlerini ve görüşlerini paylaşma fırsatını iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade ediyoruz.

Mesleki var oluşumuzun ana gerekçesi olan doğal varlıklarımızın, ülkemizin kaynaklarının; çevre yönetim sürecinin kamu ve toplum yararı doğrultusunda korunması ve yönetilmesi süreçlerinde; Çevre Görevlisi Kavramının tüm mevzuatlarda Çevre Mühendisi olarak düzenlenerek, yapılan yanlıştan geri dönülene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi


Spread the love