Akademisyenlerden metal direnişine destek kampanyası

“Renault ve TOFAŞ işçileri kazanırsa tüm metal işçileri kazanacak. Ama daha önemlisi işçiler bu direniş ile taleplerini kazanırlarsa hepimiz kazanacağız” diyen akademisyenler metal işçileriyle dayanışma amacıyla bir imza kampanyası başlattı

Renault’da başlayıp TOFAŞ, Coşkunözü ve Mako’ya sıçrayan metal direnişi 6. gününde. Akademisyenler de bir imza kampanyası başlatarak metal işçilerinin direnişinin yanında olduklarını belirtti.

Kampanyanın açıklamasında şunlar belirtildi:

Hepimiz kazanacağız’
Renault işçileri üyesi oldukları Türk Metal Sendikası’nın MESS ile anlaşarak şimdiye dek iki yıllık imzalanan toplu sözleşmenin üç yıla çıkarılmasına; düşük ücretlere; işten atmalara; sendikal bürokrasiye karşı çıkarak toplu iş sözleşmenin revize edilmesini sağlamak ve kendi temsilcilerini kendileri seçmek istedikleri için eyleme geçtiler. Binlerce işçi Türk-Metal’den istifa etti ve direnişe katıldı.
İşverenlerin ve işçilerin istifa ettiği Türk-Metal Sendikası’nın ilk refleksi ise işçilerin taleplerini dikkate almak yerine direnişi yasadışı ilan etmek ve direnişçi işçileri işten atmakla tehdit etmek oldu. Bu iddialar gerçek dışıdır. Metal işçilerin eylemi hukuka uygundur. ILO ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre barışçıl toplu eylem ve iş bırakma haktır. Hak arayan işçinin eylemine yasa dışı demek keyfiliktir. İşçilerin haklı ve meşru eylemleri yasadışı ilan edilemez. Hukuksuz olan, metal işçilerin sendikal özgürlüklerinin ihlal edilmesi, işçilerin temsilcilerini özgürce seçme haklarının engellenmesidir. Hukuksuz olan işçilerin grev hakkının “milli güvenlik” gibi gerekçelerin arkasına saklanılarak yasaklanmasıdır.
Metal işçileri düşük ücretlere, sendikal bürokrasiye karşı mücadele ederken, çalışma yaşamının baskıcı yasa ve kurumlardan arındırılarak, sendikal hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi ve sendikaların birer işçi örgütü olarak yeniden inşası için de mücadele ediyorlar.
Bu nedenle birkaç ay önce grevleri hükümet tarafından “milli güvenlik” bahanesiyle yasaklanan bütün metal işçilerinin kalbi Bursa’daki metal işçileri ile atıyor. Renault ve TOFAŞ işçileri kazanırsa bütün metal işçileri kazanacak.
Ama daha önemlisi işçiler bu direniş ile taleplerini kazanırlarsa hepimiz kazanacağız. Kendi kaderlerini belirleme cüretini göstererek direnişe geçen işçiler ekmek, demokrasi ve onurları için mücadele ediyor.
Metal işçisinin taleplerinin bir an önce karşılanmasını biz de talep ediyor ve başta Renault olmak üzere bütün metal işçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

* Kampanyaya metaldayanisma@gmail.com adresinden imza atabilirsiniz.
İmzacılar

Prof. Dr. Adalet Alada Bayramoğlu, Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse, Prof.Dr. Ahmet Öncü, Prof. Dr. Ahmet Tonak, Prof.Dr. Aytekin Polat, Prof.Dr. Beyza Üstün, Prof.Dr. Cem Terzi, Prof.Dr. Dinç Alada, Prof.Dr. Fuat Ercan, Prof.Dr. Gencay Gürsoy, Prof.Dr. Gülhan Türkay, Prof.Dr. Hakan Mıhcı, Prof.Dr. Hakan Ongan, Prof.Dr. Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu, Prof.Dr. Işıl Ünal, Prof.Dr. İlhan Özgüneş, Prof.Dr. İrfan Açıkgöz, Prof.Dr. İzzettin Önder, Prof.Dr. Kadriye Akgün Dar, Prof.Dr. Korkut Boratav, Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu, Prof.Dr. Mehmet Tevfik Özcan, Prof.Dr. Mehmet Türkay, Prof.Dr. Melih İnal, Prof.Dr. Metin Özuğurlu, Prof.Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Prof.Dr. Mustafa Özer, Prof.Dr. Nilay Etiler, Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof.Dr. Özgür Kasapçopur, Prof.Dr. Raşit Tükel, Prof.Dr. Serdar M. Değirmencioğlu, Prof.Dr. Sinan Adıyaman, Prof.Dr. Şahika Yüksel, Prof.Dr. Tahsin Yeşildere, Prof.Dr. Tülay Erkan, Prof.Dr. Yeşim Edis, Prof.Dr. Zeki Kılıçaslan, Prof.Dr. Zelal Ekinci, Doç. Dr. A. Deniz Morva Kablamacı, Doç.Dr. Alper Dizdar, Doç.Dr. Aynur Özuğurlu, Doç.Dr. Ayşen Uysal, Doç.Dr. Aziz Çelik, Doç.Dr. Benan Eres, Doç.Dr. Burak Gürel, Doç.Dr. Burcu Yakut Çakar, Doç.Dr. Galip Yalman, Doç.Dr. İlhan Karataş, Doç.Dr. İsmail Şiriner, Doç.Dr. Muammer Kaymak, Doç.Dr. Murat Birdal, Doç.Dr. Murat Emeksiz, Doç.Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Doç.Dr. Nilgün Erdem, Doç.Dr. Nilgün Tunçcan Ongan, Doç.Dr. Özgür Öztürk, Doç.Dr. Özlem Özkan, Doç.Dr. Pınar Bedirhanoğlu, Doç.Dr. Seçkin Özsoy, Doç.Dr. Sibel Özbudun, Doç.Dr. Sinan Alçın, Doç.Dr. Tezcan Durna, Doç.Dr. Veli Polat, Doç.Dr. Yasemin Özgün, Doç.Dr. Yücel Terzibaşoğlu, Doç.Dr. Zeynep Erk Emeksiz, Doç.Dr. Zeynep Kıvılcım, Yrd.Doç.Dr. Ayşe Akalın, Yrd.Doç.Dr. Bülent Yücel, Yrd.Doç.Dr. Cemil Boyraz, Yrd.Doç.Dr. Cengiz Ekiz, Yrd.Doç.Dr. Deniz Yıldırım, Yrd.Doç.Dr. Ersan Güray, Yrd.Doç.Dr. Esra Arcan, Yrd.Doç.Dr. Esra Mungan, Yrd.Doç.Dr. Evren Haspolat, Yrd.Doç.Dr. Fuat Güllüpınar, Yrd.Doç.Dr. Haydar Uncu, Yrd.Doç.Dr. Kıvılcım Turanlı Yücel, Yrd.Doç.Dr. Kurtar Tanyılmaz, Yrd.Doç.Dr. Lütfiye Bozdağ, Yrd.Doç.Dr. Mahmut Hakan Koçak, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Penpecioğlu, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sinan Birdal, Yrd.Doç.Dr. Meltem Kayıran, Yrd.Doç.Dr. Meral Gürbüz, Yrd.Doç.Dr. Murat Koyuncu, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Eren Arın, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Görkem Doğan, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Şener, Yrd.Doç.Dr. Nazan Üstündağ, Yrd.Doç.Dr. Nur Banu Kavaklı Birdal, Yrd.Doç.Dr. Onur Özgür, Yrd.Doç.Dr. Ozan Devrim Yay, Yrd.Doç.Dr. Özgün Biçer, Yrd.Doç.Dr. Özgür Mutlu Ulus, Yrd.Doç.Dr. Özgür Müftüoğlu, Yrd.Doç.Dr. Savaş Karabulut, Yrd.Doç.Dr. Sedat Acar, Yrd.Doç.Dr. Selim Temo, Yrd.Doç.Dr. Sergender Sezer, Yrd.Doç.Dr. Şerife Yıldız Akgül, Yrd.Doç.Dr. Tahir Emre Kalaycı, Yrd.Doç.Dr. Taylan Koç, Yrd.Doç.Dr. Tolga Tören, Yrd.Doç.Dr. Yavuz Yaşar, Yrd.Doç.Dr. Yonca Özdemir, Öğr.Gör.Dr. Ersin Vedat Elgür, Dr. Ali Özyurt, Dr. Alper Açık, Dr. Aydın Arı, Dr. Banu Can, Dr. Cenk Yiğiter, Dr. Çağla Karabağ Sarı, Dr. Ece Öztan, Dr. Ecehan Balta, Dr. Ergin Yıldızoğlu, Dr. Erkan Aydoğanoğlu, Dr. Gürel Tüzün, Dr. İbrahim Gündoğdu, Dr. Mehmet Ali Yılmaz, Dr. Orkun Saip Durmaz, Dr. Oya Gözel Durmaz, Dr. Ömer Selvi, Dr. Savaş Çoban, Öğr. Gör. Abdullah Deveci, Öğr.Gör. Elvan Aksen, Öğr.Gör. Enver Şat, Öğr.Gör. Necmi Koç, Öğr.Gör. Umut Şah, Ar.Gör. Anıl Çobanoğulları, Ar.Gör. Ayça Alemdaroğlu, Ar.Gör. Ayse Arslan, Ar.Gör. Barış Işık, Ar.Gör. Barış Mutluay, Ar.Gör. Beril Açıkgöz, Ar.Gör. Burcu Ezer, Ar.Gör. Canberk Gürer, Ar.Gör. Cankat Tanrıverdi, Ar.Gör. Ceyda Sungur, Ar.Gör. Coşku Çelik, Ar.Gör. Deniz Kimyon, Ar.Gör. Deniz Pelek, Ar.Gör. Derya Özkaya, Ar.Gör. Dilek Karabulut, Ar.Gör. Erdem Üngür, Ar.Gör. Erhan Budak, Ar.Gör. Ezgi Pınar, Ar.Gör. F. Güneş Gürgör, Ar.Gör. Gökçe Topal, Ar.Gör. Gulce Sorguç, Ar.Gör. İlke KIZMAZ, Ar.Gör. İsmail Kaşoğlu, Ar.Gör. Kıvanç Yiğit Mısırlı, Ar.Gör. Kübra Özdemir, Ar.Gör. M. Berkay Aydın, Ar.Gör. Mert Kükrer, Ar.Gör. Murat Aydın, Ar.Gör. Mustafa Kahveci, Ar.Gör. Nail Dertli, Ar.Gör. Onur Can Taştan, Ar.Gör. Onur Hasan Özgün, Ar.Gör. Ömer Çelebi, Ar.Gör. Ömer Furkan Özdemir, Ar.Gör. Rehber Akdoğan, Ar.Gör. S. Şeyma Kuşakçı, Ar.Gör. Serdar Acun, Ar.Gör. Serkan Çıkıntıoğlu, Ar.Gör. Serter Oran, Ar.Gör. Sevda Köse, Ar.Gör. Sezen Çilengir, Ar.Gör. Tansel Güçlü, Ar.Gör. Vedat Toprak, Okutman İbrahim Kılıç, Doktora Öğrencisi Kansu Yıldırım.

kaynak: Sendika.Org