Bolu’da Çevre ve Enerji Paneli

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Topluluğu 11 Mart tarihinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘‘Çevre ve Enerji’’ konulu bir panel düzenledi. 

“Çevre ve Enerji”, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, “Rüzgar Enerjisi” ve “Güneş Enerjisi” konu başlıklarında ele alınan panelde enerjinin insan yararına nasıl kullanılması gerektiği tartışılırken topluluk adına konuşmalar gerçekleştirildi.

Çevrenin sürdürülebilirliği için düzenli ve insan yararına eneri politikalarının oluşturulması ve alternatif enerji kaynakları tercih edilmesi düşüncesinin önplana çıktığı panelde “İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüklerini ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam olan çevrede, enerji dün ve bugün sorundu, yarında sorun olmaya devam edecek.” denildi.

Panel sonunda topluluğun düzenlediği bir kokteylle sona erdi.

politeknik.org.tr