Ziraat Mühendisleri Odası: “Tarım Arazisine Termik Santral Kurulamaz”

 

20 Mart 2010

Bolu Göynük‘te 23,6 hektar verimli tarım arazisi üzerinde, yasa dışı biçimde termik santral kurulmasına yargı “dur” dedi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın açtığı davaya bakan Sakarya 1. İdare Mahkemesi, söz konusu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı işlemini hukuka aykırı bularak, iptal etti.  

Özel bir şirketin termik santral kurmak için yaptığı başvuru sonucu, Bolu Göynük İlçesi Bölücekova Köyü sınırları içerisindeki 23,6 hektar arazi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kararıyla tarım dışına çıkartılmıştı.

Bunun üzerine ODA‘mızın açtığı davayı gören Sakarya 1. İdare Mahkemesi, Kanunun açık hükmüne aykırı bir şekilde, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen ‘kamu yararı vardır‘ belgesi üzerine düzenlenen dava konusu işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘nca alınan “kamu yararı” kararının da, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu‘nda öngörülen kamu yararı kararı yerine geçemeyeceğini belirten Sakarya 1. İdare Mahkemesi, 16.2.2010 tarihinde söz konusu işlemi iptal etti.

Sakarya İdare Mahkemesi‘nin kararıyla, ODA‘mızın yurt çapında tarım topraklarını korumak amacıyla yürüttüğü hukuki mücadelede yeni bir başarı elde edilmiştir. Daha önce Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale Biga ve Gelibolu, Düzce, İstanbul ve Muğla‘da da, tarım arazilerini imara açan kararlar mahkemeler tarafından reddedilmiştir. ODA‘mızın Adana-Seyhan, Antalya Kovanlık-Selimiye ve Samsun-Terme ilçelerindeki verimli toprakları tarım dışına çıkartan kararlara karşı açtığı davalar da sürmektedir.

Bu kapsamda ODA‘mızın açtığı davalarla yapılaşmaya açılmasını engellediği tarım arazisi miktarı 18.000 hektarı geçmiştir.

Sakarya 1. İdare Mahkemesi‘nin kararı bir kez daha göstermiştir ki, verimli tarım arazilerinin korunarak, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için keyfi “kamu yararı” kararlarından vazgeçilmesi gerekmektedir.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak siyasi çevreleri, tarım arazileri konusunda bir kez daha göreve çağırıyoruz.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da, tarım arazilerine yönelik mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdürecektir.

Saygı ile duyurulur.

 

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

Başkan

(Yönetim Kurulu Adına)