Bir ‘Yetkinleştirme’ Girişimi Daha: ‘Psikologluk Meslek Yasası’

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığ’nın ‘Psikologluk Meslek Yasası’ oluşturmak üzere girişimleri oldu. Meslek yasası bulunmayan psikologlara bir meslek yasası edindirme amacıyla başlatılan çalışmada psikologları temsil etmek üzere bulunan Türk Psikologlar Derneği’nin(TPD) sunduğu yasa tasarısı psikologların tepkisini topladı.

TPD’nin yasa tasarısında dört yıllık psikoloji lisans bölümü bitirenlere psikolog ünvanı edinebilmeleri için bir yıllık sertifika programı öneriliyor. Sertifika programı için de bir yıllık ücretli eğitimler öngörülüyor.

Tasarıda psikologların karşı çıktığı bir nokta da ‘Klinik Psikolog’ ünvanıyla ilgili düzenlemeler. TPD’nin sunduğu taslakta Klinik Psikolog olabilmek için psikoloji mezunu olmak gerekmiyor, üniversitelerde Klinik Psikoloji yüksek lisans ve doktora programını tamamlamış kişiler Klinik Psikolog olabiliyor.

TPD’nin hazırladığı tasarı; üniversite eğitimin niteliksizleşmesi, eğitimin ticarileştirilmesi, psikoloji mezunlarının ucuz ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması sonuçları barındırıken psiklogların ve psikoloji lisans bölümü öğrencilerinin tepkisi büyüyor. Bir süredir çalışmalarına başlamış olan Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi konuyla ilgili olarak 20 Ağustos Cuma akşamı Taksim’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, ‘Psikoloji mezunlarının “psikolog” ünvanını kullanma hakkı ellerinden alınamaz. Sertifikalı psikologluk uygulamasına yönelik girişimler durdurulmalıdır.
Psikoloji lisans eğitiminin niteliği arttırılmalı, yeni açılan psikoloji bölümleri yeterlilik ve nitelik açısından denetlenmelidir. Mesleki eğitim meslek mensuplarının hakkıdır ve ücretlendirilemez.Klinik alanda çalışma yetkisinin akademik ünvanlar üzerinden belirlenmesinin önü kesilmelidir. Meslek yasası çerçevesinde yürüyen görüşmelere psikologları temsilen çoğunluğun çıkarlarını temsil eden temsilciler katılmalıdır.’
talepleri yer alırken tasarıya karşı, toplumcu ve emekten yana bir meslek yasası için mücadelenin süreceği vurgulandı.

Konu mühendis ve mimarlar açısından oldukça tanıdık. Uzun bir süredir TMMOB’nin çeşitli birimlerinde ve kurullarında  yetkin mühendislik ve belgelendirme konusu üzerine tartışmalar sürüyor. Mühendislik fakültesi mezunlarının diplomalarından ünvanların kaldırılması, paralı sertifikasyon progamlarıyla belgelenip mesleği icra etme şartının yaygınlaşması ve son olarak teknoloji fakültelerinden mezun olacak mühendis adaylarının varlığı; mühendislik alanında görülen benzer hak gaspları örnekleri arasında yer alıyor.

politeknik.org.tr