TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı: “TMMOB; Krize, AKP’ye, Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karşı Sözünü Sokakta Söyleyecek!”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Oda Yönetim Kurulu Başkanlarına yazdığı mektup ile 22 Kasım 2008 Cumartesi 12.30’da İl Koordinasyon Kurullarının olduğu her yerde “TMMOB (Krize, AKP’ye, Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karşı) Sokakta Sözünü Söylüyor” başlıklı kitlesel basın açıklamasının amacına uygun gerçekleşmesi için göreve çağırdı.

Mehmet Soğancı’nın mektubu şöyle:

 

Sayın Başkan,

 

Genel Kurul Kararlarımız, Oda Yönetim Kurulu Başkanları ile yaptığımız toplantı ile TMMOB Danışma Kurulu toplantısında konuşulanların ışığında Yönetim Kurulumuz, 12 Ekim 2008 tarihli toplantısında;

 

“Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeler üzerine; Kapitalist küreselleşmenin yarattığı küresel kriz ile birlikte yaşanacakların açığa çıkarılması, AKP iktidarının emperyalizme bağımlı bir şekilde emeğin aleyhinde yürüttüğü uygulamalarına karşı çıkılması, bir yaşam biçimi haline getirilmeye çalışılan gericiliğe karşı durulması, Kürt sorununun çözümüne yönelik TMMOB tavrının bir kere daha ortaya konması ve her türlü ırkçılığa karşı çıkılması”

 

amacıyla bir dizi etkinlik yapılmasını kararlaştırmıştı.

 

Bu kez de 22 Kasım 2008 Cumartesi günü 12:30’da eşzamanlı olarak İKK’larımızın bulunduğu tüm illerde

 

“TMMOB

(Krize, AKP’ye, Gericiliğe, Neoliberalizme, Irkçılığa Karşı)

SOKAKTA SÖZÜNÜ SÖYLÜYOR”

 

başlığıyla kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları düzenlenecektir.

 

İl Koordinasyon Kurullarımız koordinasyonunda gerçekleştirilecek bu etkinliği büyütmek, bunu görünür kılmak ve amacına ulaşmasını sağlamak şüphesiz Oda Yönetim Kurullarımızın sorumluluğundadır.

 

Odanızca, bu etkinlikle de ilgili olarak gerekenin yapılacağına olan inancımız tamdır.

 

Saygılarımla.

 

 

Mehmet Soğancı

TMMOB

Yönetim Kurulu Başkanı