Kitap: Sosyal Adalet ve Şehir – David Harvey

David Harvey

Sosyal Adalet ve Şehir

 

Özgün adı: Social Justice and the City

 

Çeviri: Mehmet Moralı

 

Yayına Hazırlayan: Semih Sökmen, Sabir Yücesoy

Kapak Resmi: Lucien Freud

Kapak Tasarımı: Emine Bora

Sosyal bilimlerin gelişimde öyle bazı dönemler vardır ki mevcut bakış açılarını derinden sarsan, dönüştüren kitaplar çıkar ortaya. Sosyal Adalet ve Şehir bunlardan biri. Mekân çalışmalarında klasikleşmiş bir yapıt. Kentsellikle ilgili kapitalist ve sosyalist formülasyonların ayrı bölümler halinde eleştirel bir incelemesini yapan Harvey, bir anlamda tarihsel maddeciliğin mekân çalışmalarına uygulanmasının ilk örneğini vermiş, sosyal adaletsizliğin mekân üzerindeki bölünme ve farklılaşmalarla nasıl örtüştüğünü göstermiştir.

Zenginlik ve yoksulluk coğrafya üzerinde nasıl dağılır? Farklı yerler, konumlar ya da bölgeler arasında adil bir dağıtım mümkün mü? Hangi araçlarla mümkün? Bu araçların kendisi adil mi? Bir kente ilk gelenleri “efendi”, en son gelenleri “parya” yapan nedir?

Kapitalizm popüler bilinçte genellikle bir “köşe dönücülük” olarak görülür; Sosyal Adalet ve Şehir kapitalizmin gelişimine coğrafya üzerinde de bakılabileceğini, bakılması gerektiğini, kapitalizmin aynı zamanda mekân üzerinde oynanan bir “köşe kapmaca” da olduğunu kanıtlıyor.

 

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz, Ira Katznelson

Giriş

 

BİRİNCİ KISIM: LİBERAL FORMÜLASYONLAR

 

 

Birinci Bölüm: Toplumsal Süreçler ve Mekânsal Biçim:

 

Kentsel Planlamanın Kavramsal Sorunları

Coğrafi Muhayyileye Karşı Toplumsal Muhayyile

Bir Toplumsal Mekân Felsefesine Doğru

Arayüzeydeki Bazı Yöntembilimsel Sorunlar

Arayüzeydeki Strateji

 

İkinci Bölüm: Toplumsal Süreçler ve Mekânsal Biçim:

Kentsel Sistemde Gerçek Gelirin Yeniden Dağıtılması

Gelir Dağıtımı ve Bir Kent Sisteminin Sosyal Hedefleri

Gelirin Yeniden Dağıtılmasını Yönlendiren Bazı Özellikler

İşyeri ve Konutların Konumlarını Değiştirmenin Yeniden Dağıtımcı Etkileri

Yeniden Dağıtım ve Mülkiyet Haklarının Değişen Değeri

Kaynakların Elde Edilebilirliği ve Fiyatı

Siyasi Süreçler ve Gerçek Gelirin Yeniden Dağıtılması

Toplumsal Değerler ve Kentsel Sistemin Kültürel Dinamikleri

Mekânsal Örgütlenmeler ve Siyasal, Toplumsal ve İktisadi Süreçler

Sonuçlandırıcı Bir Yorum

 

Üçüncü Bölüm: Sosyal Adalet ve Mekânsal Sistemler

“Adil Bir Dağıtım”

Bölgesel Dağıtımcı Adalet

Dağıtımın Adil Yollarla Sağlanması

Adil Yollarla Sağlanmış Adil Bir Dağıtım: Bölgesel Sosyal Adalet

 

İKİNCİ KISIM: SOSYALİST FORMÜLASYONLAR

 

Dördüncü Bölüm: Coğrafyada Devrimci ve Karşı-Devrimci Kuramlar ve Getto Oluşumu Sorunu

Devrimci ve Karşı-Devrimci Kuramlar Üzerine Ek Bir Yorum

 

Beşinci Bölüm: Kullanım Değeri, Değişim Değeri ve Kentsel Toprak Kullanımı Kuramı

Toprak ve Yapıların Kullanım Değeri ve Değişim Değeri

Kentsel Toprak Kullanımı Kuramı

Mikro-İktisadi Kentsel Toprak Kullanımı Kuramı

Kira ve Kentsel Toprağın Kullanımlara Tahsisi

Kullanım Değeri, Değişim Değeri, Kira Kavramı ve Kentsel

Toprak Kullanımı Kuramları – Sonuç

 

Altıncı Bölüm: Kentsellik ve Kent: Açıklayıcı Bir Deneme

Üretim Tarzları ve İktisadi Bütünleştirme Tarzları

     Üretim Tarzları

     İktisadi Bütünleştirme Tarzı

Kentler ve Artık

     Artık Kavramı ve Kentsel Kökenler

     Artık-Değer ve Artık Kavramı

     Artık-Emek, Artık-Değer ve Kentselliğin Doğası

     Kentsellik ve Artık-Değerin Mekânsal Dolaşımı

     Sonuçlar

İktisadi Bütünleştirme Tarzları ve Kentselliğin Mekân Ekonomisi

     Bir İktisadi Bütünleştirme Tarzı İçindeki Çeşitlilik

     Kentsel Mekân Ekonomisindeki İktisadi Bütünleştirme Tarzları Arasında

     Etki Dengesi ve Artığın Dolaşımı

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: SENTEZ

 

Yedinci Bölüm: Sonuçlar ve Fikirler

Yöntemler ve Kavramlar Üzerine

Kentselliğin Doğası Üzerine

 

Kaynakça