NKP adına Çevre Mühendisleri Odası: “Nükleer İhale Fiyasko ile Sonuçlandı, Nükleer Değil Yaşam Kazanacak”

Türkiye 1974’ten beri nükleer enerji lobilerinin taciziyle karşı karşıyadır. Ecevit hükümeti döneminde “Nükleer santral olmazsa mahvoluruz, enerjisiz kalırız” söylemiyle ülke gündemine sokulan nükleer santral kurulma çalışmaları Özal döneminde Akkuyu ve Sinop’u hedef alarak sürdürüldü. Bu dönemde Çernobil kazası nedeniyle sonlanmak durumunda kalan nükleer enerji tartışmaları 1998 yılında Ecevit-Yılmaz hükümeti tarafından yeniden gündeme getirildi. 1999 yılında Japonya’da meydana gelen büyük nükleer kazanın yarattığı kamuoyu tepkisi bir kez daha nükleer sevdalılarının elini kolunu bağladı. Son olarak AKP hükümeti kendine yakışan bir biçimde nükleer enerjinin kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, Sinop ve Akkuyu için nükleer santral sürecini başlattı.

Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren yapılan 3 nükleer santral ihalesinin başarısızlıkla tamamlanmasının ardından yarışma şeklinde yapılan dördüncü ihale de fiyasko ile sonuçlandı.

Toplam 13 firmanın şartname almasına rağmen 24 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilen nükleer santral ihalesi için tek bir firmadan teklif geldi. Rus Atomstroexport-Inter RAO-Park Teknik grubunun teklif verdiği ihalede 5 firma da ihaleden çekildiğini açıkladı.

Bu durum, nükleer santralin 3 bin megavat (MW) gücünde olması durumunda 5-6 milyar dolar,  5 bin MW gücünde olması durumunda 10-11 milyar dolarlık bir sermayeye gereksinim duyan yatırım için AKP hükümeti tarafından verilen 15 yıllık enerji alım garantisi, yer tahsisi ve izinlerin de nükleer lobiyi tatmin etmediğinin açık bir göstergesi oldu. 

Mersin’de, Sinop’ta ve Türkiye’nin her yerinde dışa bağımlı, pahalı, güvensiz ve kirli bir enerji kaynağı olan nükleer santrallara karşı Nükleer Karşıtı Platform olarak başlattığımız haklı mücadele devam etmektedir.

Nükleer santral ihalesinin bundan sonraki adımı olan teklif değerlendirme sürecinin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Hükümeti ve nükleer santral ihalesi için teklif veren tek firma grubu içinde yer alan Ciner Şirketler Grubu Park Teknik firmasını, kar hırsı ile ülkesinin sadece bugün değil gelecek nesillerinin de yaşamını tehlikeye attığı için kınıyoruz.

Ne Akkuyu’da, ne Sinop’ta ne de memleketimizin herhangi bir yerinde nükleer santral yapılmasına izin vermeyeceğimizi AKP hükümetine bir kez daha hatırlatıyoruz.

NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUZ!

NÜKLEER İHALE SÜRECİ TAMAMEN DURDURULMALIDIR!

NÜKLEER SANTRAL ÇILGINLIĞINDAN TÜMÜYLE VAZGEÇİLMELİDİR!

 

Nükleer Karşıtı Platform adına TMMOB Çevre Mühendisleri Odası