TMMOB MMO Merkez Öğrenci Komisyonu Ankara’da Toplandı

Bu dönemin ikinci MMO Merkez Öğrenci Komisyonu toplantısı; Adana, Ankara, Bursa, Denizli, , Eskişehir, Gaziantep,Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Zonguldak ‘tan gelen öğrenci komisyonları temsilcilerinin katılımı ile MMO Ankara Şubesi’nde gerçekleştirildi. Toplantı MMO Yönetim Kurulu üyesi Baki Çınar’ın konuşmasıyla başladı.

 

TMMOB genel başkanı Mehmet Soğancı da kısa bir süreliğine toplantıya katıldı. Mehmet Soğancı TMMOB ‘un öğrenci üyelere verdiği önemi anlatarak başladığı konuşmayı önümüzdeki dönemde yapılması planlanan TMMOB öğrenci kurultayının gerçekleşmesi için diğer odaların da bu sene içerisinde kurultaylarını tamamlaması gerektiğini ve bu konuda MMO öğrenci komisyonların yerellerde diğer odalara İKK’lar üzerinden insiyatif alarak kurultayların tamamlamalarını teşvik etmesini gerektiğini söylerek bitirdi.

Toplantıya katılan komisyonlardan bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yerel komisyonlarda tartışarak karar verdikleri ve kurultayda ele alınacak başlıklar dinlendi. Son aylarda etkisini artırarak hissettiren ekonomik krizin başlık olarak ele alınması ve İstanbul Öğrenci Üye Komisyonunun önerisi olan iki günden ve atölyelerden oluşan kurultay formatının büyük çoğunluğun onayı alındığı görüldü. Öneriler dinlendikten sonra öğrenci üye örgütlenmesinin önümüzdeki dönemin mücadele hattının çizilmesi, karşılaşılan sorunların çözümü çerçevesinde

Oda-Öğrenci İlişkileri ve Öğrenci Örgütlülüğü
Üniversitelerde Neo-Liberal Dönüşüm ve Piyasalaştırma
Üniversite-Sanayi-Toplum İlişkisi
Kriz-İstihdam-İşsizlik
Mühendislikte Kadının Yeri

olmak üzere   5 tane atölye başlığına karar verildi. Atölyeler üzerinden MMO Öğrenci Üyelerinin birlikte üretmelerini olanaklı kılan kurultayın tarihi olarak 14-15 Mart 2009 belirlendi. Kararlaştırılan konuların alt başlıklarını belirlenmesi ve atölyeler sırasında kürsünün yönetilmesi ve kurultayın organizasyonuyla ilgili son konuların konuşulması gündemiyle  son toplantının  27.12.2008  tarihinde kurultay gündemiyle MMO Ankara Genel Merkezde  yapılmasına karar verildi.

 

30.11. 2008 – politeknik.org.tr