Bakanlık istedi, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu görevden alındı
Spread the love

Bilim ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın keyfi denetimine izin vermeyen Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Ankara 24. Asliye Mahkemesi tarafından görevden alındı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Kimya Mühendisleri Odası (KMO) hakkında ‘amaçları dışında faaliyet gösteren birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesini ve yerlerine yenilerinin seçilmesini…’ hükmünün uygulanması talebiyle açtığı davada mahkeme bugün (25 Eylül) Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nu görevden aldı.

Kimya Mühendisleri Odası idari ve mali çalışmalarıyla ilgili tüm karar ve belgelerini web sitesinden yayımlamasına rağmen Bakanlık davada ısrar etti. Sanayi Bakanlığı, iktidarın odaları baskı altına alma hamlelerinden biri olarak bu hukuksuz davayı sürdürdü.

Şimdi ne olacak?
Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, davadaki gerekçeli kararı açıklamadı. Kimya Mühendisleri Odası’nın karara İstinaf Mahkemeleri aracılığıyla itiraz yolu açık.

İtirazın reddi durumunda, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu Ek Madde 4’te, en geç bir ay içerisinde yeni Yönetim Kurulu’nun belirlenmesi ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun eski yönetimin görev süresinin tamamlaması tarifleniyor.

Ne olmuştu?
22 Mayıs 2014 tarihli 29007 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile aralarında Kimya Mühendisleri Odası’nın da bulunduğu dört meslek odasının ‘idari mali denetimi’ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Kimya Mühendisleri Odası’na 10 Mayıs 2016 tarihinde idari mali denetim başlattı. Denetime konu defter ve evrakların taranmış halleri iletilmesine rağmen Bakanlık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyursunda bulundu. Başsavcılık Oda savunmasını da alarak soruşturmaya gerek olacak bir durum oluşmadığına hükmetti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şikayetini bir üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme dosyayı dava açılması talebiyle Başsavcılığa geri gönderdi. Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı açmıştı.

Bakanlıktan meslek odalarına ‘denetim’ yazısı
‘Mali ve idari denetim’e tepkiler sürüyor

politeknik.org.tr


Spread the love