Bakanlıktan meslek odalarına ‘denetim’ yazısı
Spread the love

TMMOB’ye bağlı meslek odalarının idari ve mali denetiminin Bakanlıklara devredilmesinin ardından meslek odalarına Bakanlık tarafından “denetim” yazıları gelmeye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 24 Aralık 2014’te yayımladığı tebliğe dayanarak Bakanlar Kurulu kararıyla idari-mali denetimi kendisine bağlanan Odalara “denetim” yazısı yolladı. Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası’na gönderilen 1 Kasım tarihli yazılarda “hazırlık yapın” denildi. AKP iktidarı, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan ve üyeleri, denetim kurulları tarafından denetlenen TMMOB’yi işlevsizleştirmek, yetkilerini tırpanlamak adına “denetleme” kararı almıştı.

Denetime karşı TMMOB’nin henüz birlik kararı yok
Bakanlığın denetim kararına karşı TMMOB Yönetim Kurulu’nun “denetim”e karşı nasıl bir tutum alınacağı konusunda henüz bir birlik kararı bulunmuyor. Konuyla ilgili Oda sekreter/yazman üyeleri toplantıları devam ediyor.

tmmob_1

Yazılı bildir, gerekeni al
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) mali-idari denetimin Bakanlıklara verildiğinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra mücadele kararı almış, Bakanlık görevlilerince odalarda idari ve mali denetim yapmak üzere bir uygulama söz konusu olduğunda ise; görevlendirmenin konusu ve kapsamı, hangi zaman dilimi içindeki, hangi işlem, defter, evrak veya belgeler üzerinde inceleme yapılacağının yazılı olarak istenmesi ve bu işlemlerin iptali için dava açılmasının da ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

TMMOB ve TMMOB’ye bağlı pek çok oda AKP’nin odaları denetlemesin siyasi yönüne karşı açıklama yapmıştı. Karara karşı İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Danıştay`a 30 Aralık 2013’te dava açmıştı. Davalar halen devam ediyor.

Bakanlıkların TMMOB denetim süreci nasıl gelişti?
Meslek odalarına dönük ilk karar 7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası‘nın idari ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘na bağlanması olmuştu.

Yolsuzluklarla yoğrulan AKP-Saray iktidarı, tapelerin ortaya çıktığı dönemde, 17 Aralık 2013 tarihli 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla TMMOB’ye bağlı Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları Odaları’nın idari ve mali denetimlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlamıştı.

22 Mayıs 2014 tarihli 29007 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Bilgisayar Mühendisleri, Fizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ile Tekstil Mühendisleri Odalarının idari-mali “denetimi” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘na; Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri ile Gemi Mühendisleri Odaları’nın idari-mali “denetimi” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‘na; Gıda Mühendisleri ile Ziraat Mühendisleri Odaları’nın idari-mali “denetimi” Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘na; Maden Mühendisleri, Metalurji Mühendisleri ile Petrol Mühendisleri Odaları’nın idari-mali “denetimi” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘na; Meteoroloji Mühendisleri Odası idari-mali “denetimi” ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘na verilmişti.

hkmo_y mmo_y

politeknik.org.tr


Spread the love