‘Mali ve idari denetim’e tepkiler sürüyor
Spread the love

TMMOB’a bağlı meslek odalarının idari ve mali denetiminin Bakanlıklara devredilmesinin ardından tepkiler sürüyor.

Meslek odalarının idari ve mali denetiminin Bakanlıklara devredilmesine karşı TMMOB ve bağlı odalardan karara itirazlar sürüyor. Şubelerin statüsü tüzel kişilik olmamasına rağmen, şubelere giderek denetim yapmak isteyen Bakanlıklar, buna karşı çıkan şube yöneticilerini de savcılığa şikayet ediyor.

“Savcılığa şikayet ettim, disipline sevket” talebi
Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne denetlemek için gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı, şube yönetiminin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği‘nin 14/2 maddesine aykırı davrandıklarını gerekçe göstererek haklarında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bakanlık ayrıca TMMOB’ye yazı göndererek İstanbul Şube Yönetimi’nin disipline sevkedilmesini talep etti. Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB, “TMMOB ve bağlı Odaların kamu tüzelkişiliğine sahip Anayasal kuruluş oldukları, bu tüzelkişiliklerin merkezi idare tarafından denetiminin usul ve esaslarının Anayasa‘nın 135. maddesinde belirtildiği şekliyle kanunla düzenlenmesi gerektiğidir” dedi.

AKP denetimine karşı mücadele
Bakanlıkların TMMOB’ye bağlı meslek odalarını mali ve idari denetim kararı sonrasında TMMOB’da hukukçuların, oda başkanlarının katıldığı farklı toplantılar yapılmış, komisyon kurulma girişiminde bulunulmuştu. Meslek odaları denetim kararına itiraz, dava ve mücadele kararı almıştı. İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası dava açarak mali ve idari denetim kararını yargıya taşımıştı.

Elektrik Mühendisleri Odası da idari ve mali denetim kararını daha önce mahkemeye taşırken şuan işleyen süreç için “TMMOB’ye bağlı Odaların idari ve mali denetimini yapacak Bakanlıkları belirlemek üzere Bakanlar Kurulu kararı alınarak, usulleri ve koşulları tarifleyen yasal düzenlemeler olmadan bu yetkinin kullanılması olanaklı değildir. İdari ve mali denetimin esas ve usulleri, kuralları kanunla belirlenmeden sadece Bakanlar Kurulu kararına dayalı olarak Bakanlıkça herhangi bir denetim yapılmasının Anayasa’ya aykırı olacağı kuşkusuzdur.” görüşünü oluşturdu.

Elektrik Mühendisleri Odası ayrıca Bakanlık görevlilerince odalarda idari ve mali denetim yapmak üzere bir uygulama söz konusu olduğunda ise; görevlendirmenin konusu ve kapsamı, hangi zaman dilimi içindeki, hangi işlem, defter, evrak veya belgeler üzerinde inceleme yapılacağının yazılı olarak istenmesi ve bu işlemlerin iptali için dava açılmasının da ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

politeknik.org.tr


Spread the love