AKP Doğanın Katili Olmakta Azimli

AKP Hükümeti, her kesimin tepkisine neden olan Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası ile gerçekleştiremediği doğa katliamını 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nu değiştirerek gerçekleştirmenin peşinde. Kanun bugün Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa taslağının görüşmeleri TBMM’de sürerken, 29 Aralık’ta sessiz sedasız meclisten geçirilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’da yapılan değişiklik ile yasayla korunan alanlar da HES yatırımcılarına açıldı. 
 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik  Enerjisi  Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 29 Aralık 2010’da çıkarılan 6094 sayılı yasayla değiştirildi. Yasanın 8. maddesinde yapılan değişiklikle, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, doğal sit alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilebilecek.
 
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 22 HES projesi bulunan Rize’nin İkizdere Vadisi’ni 22 Ekim 2010′da doğal SİT alanı ilan etmesinin ardından, Bandırma’da katıldığı bir açılışta konuşan Tayyip Erdoğan, “Daha önce aklınız neredeydi, SİT olduğu şimdi mi aklınıza geldi. Önümüzü kesiyorlar…” sözleriyle karara sert tepki göstermiş,  Çevreve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da kararı yargıya götüreceklerini açıklamıştı. Yapılan yeni düzenlemeyle İkizdere başta olmak üzere SİT alanlarındaki HES projelerinin yeniden gündeme gelmesinden endişe ediliyor.
 
Yeni yasada 4. Bölüm Madde 8’de yer alan şu hükümle Türkiye’nin bütün doğal zenginliği yağma ve talana açılmış oluyor;
“Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde ilgili Bakanlığın, doğal sit alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilir.” 
 
29 Aralık’ta meclisten geçen, 6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 8 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de (bugün) yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerin işlenmiş olduğu Kanun’un son haline http://cevrehukuku.net/index.php/kanun/405-yenilenebilir-enerji-kanun adresinden ulaşabilirsiniz.
 
politeknik.org.tr