31 Ekim 09 – ŞPO “Ücretli-İşsiz MMŞP Kurultayı”na Hazırlık Çalıştayı – İstanbul
Spread the love


Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi, Alpay Aşkun Salonu
Tarih: 31 Ekim 2009 / Cumartesi
Program: Çalıştay, 4 ayrı “atölye” ve bu atölyelerden çıkan karar önergelerinin sunulduğu ve tartışıldığı “forum”dan oluşmaktadır.

12.30: Çalıştayın amacının ve içeriğinin sunumu

13.00–15.00: Atölye Çalışmaları
. İşsiz Şehir Plancıları Atölyesi
. Kamu, Yerel Yönetim Çalışanları ve Üniversite Ar./Öğr. Görevlileri Atölyesi
. Özel Sektör Çalışanları Atölyesi
. Geleceğin Şehir Plancıları, Öğrenciler Atölyesi

15.00: Forum; karar önergelerinin sunumu ve değerlendirilmesi
Tartışma Başlıkları:
. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar
. Çalışma koşulları ve süresi
. Asgari ücret ve ücret
. İşsizliğin ve güvencesizliğin boyutları, etkileri
. Özlük hakları ve iş güvencesi
. Kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri
. Krizin etkileri ve geleceğe dair beklentiler, kaygılar
. Örgütlenme; TMMOB, ŞPO, sendikalaşma ve diğerleri
. İşyeri temsilciliği
. Planlama ilkeleri, etik ve denetim
. Planlamada söz ve karar hakkı
. Dayanışma ilişkileri ve yapılarının geliştirilmesi

 


Spread the love